flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menutabMain.lesson
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size

TOEIC 1

722 words

TOEIC 2

452 words

TOEIC 3

242 words

TOEIC 4

188 words

IELTS 1

1173 words

IELTS 2

1191 words

IELTS 3

1237 words

TOEFL 1

1175 words

TOEFL 2

1142 words

TOEFL 3

1125 words

TOEFL 4

1122 words

Gia đình

79 words

Tết

56 words

Đồ dùng trong nhà

90 words

Giao thông

71 words

Chuyên ngành Marketing

119 words

Chuyên ngành Kế toán

86 words

Chuyên ngành Y dược

28 words

Chuyên khoa dược

17 words

Chuyên ngành Kinh tế (Phần 1)

149 words

Chuyên ngành Kinh tế (Phần 2)

208 words

Chuyên ngành Công nghệ thông tin

119 words

Chuyên ngành Luật (Phần 1)

98 words

Chuyên ngành Luật (Phần 2)

94 words

Từ vựng về tình yêu

77 words

Những cụm từ hay nhất về tình yêu

45 words

Cách tỏ tình ai đó trong tiếng Anh

42 words