flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Dementia Breakthrough 'Vital' for Future Treatment: Scientists

Save News
2024-06-08 07:31:38
Translation suggestions
Dementia Breakthrough 'Vital' for Future Treatment: Scientists
Source: NW
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-06-09
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
many
nhiều
audio
tell
kể
audio
like
giống
audio
long
dài
audio
people
mọi người
audio
special
đặc biệt
audio
many
nhiều
audio
tell
kể
audio
like
giống
audio
long
dài
audio
people
mọi người
audio
special
đặc biệt
audio
also
Mà còn
audio
university
trường đại học
audio
start
bắt đầu
audio
very
rất
audio
where
Ở đâu
audio
year
năm
audio
before
trước
audio
develop
phát triển
audio
someone
người nào đó
audio
find
tìm thấy
audio
within
ở trong
audio
things
đồ đạc
audio
future
tương lai
audio
image
hình ảnh
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
create
tạo
audio
method
phương pháp
audio
study
học
audio
create
tạo
audio
method
phương pháp
audio
study
học
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
predict
dự đoán
audio
network
mạng
audio
technique
kỹ thuật
audio
medical
thuộc về y học
audio
each other
nhau
audio
formal
chính thức
audio
predict
dự đoán
audio
network
mạng
audio
technique
kỹ thuật
audio
medical
thuộc về y học
audio
each other
nhau
audio
formal
chính thức
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
stock
kho
audio
database
cơ sở dữ liệu
audio
get
lấy
audio
stock
kho
audio
database
cơ sở dữ liệu
audio
get
lấy
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
treatment
điều trị
audio
two
hai
audio
cases
các trường hợp
audio
scans
quét
audio
could
có thể
audio
default
mặc định
audio
treatment
điều trị
audio
two
hai
audio
cases
các trường hợp
audio
scans
quét
audio
could
có thể
audio
default
mặc định
audio
daydreaming
mơ mộng
audio
diseases
bệnh tật
audio
will
sẽ
audio
are
audio
to look at
nhìn
audio
subjects
đối tượng
audio
mode
cách thức
audio
dementia
mất trí nhớ
audio
anything
bất cứ điều gì
audio
biobank
ngân hàng sinh học
audio
one
một
audio
did
làm
audio
is
audio
doing
đang làm
audio
accurately
chính xác
audio
brain's
bộ não
audio
brain
não
audio
that
cái đó
audio
london
London
audio
parts
các bộ phận
audio
take for
lấy cho
audio
have
audio
minds
tâm trí
audio
affected
ảnh hưởng
audio
from
từ
audio
a test
bài kiểm tra
audio
changes
thay đổi
audio
and
audio
up to
lên đến
audio
make up
trang điểm
audio
can
Có thể
audio
they're
họ là
audio
functional
chức năng
audio
years
năm
audio
would
sẽ
audio
researchers
Các nhà nghiên cứu
audio
the first
cái đầu tiên
audio
connects
kết nối
audio
queen mary
nu hoang Mary
audio
it
audio
if
nếu như
audio
they
họ
audio
active
tích cực
audio
aren't
không phải
audio
nine
chín
audio
used
đã sử dụng
audio
of
của
audio
uses
công dụng
audio
error range
phạm vi lỗi
audio
made in
sản xuất tại
audio
by
qua
audio
when
khi
audio
alzheimer's
bệnh Alzheimer
audio
was
đã từng là
audio
dmn
chết tiệt
audio
be
audio
linked
liên kết
audio
their
của họ
audio
areas
khu vực
audio
more than
nhiều hơn
audio
diagnosis
chẩn đoán
audio
discovered
đã phát hiện
audio
this
cái này
audio
remembering
ghi nhớ
audio
how
Làm sao
audio
fmri
fmri
audio
with
với
audio
mri
ông
audio
breakthrough
đột phá
audio
'vital'
'thiết yếu'
audio
for
audio
scientists
các nhà khoa học
audio
a
Một
audio
to
ĐẾN
audio
shows
trình diễn
audio
predictive test
kiểm tra dự đoán
audio
imaging
hình ảnh
View less

Other articles