flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Blackpink's Lisa dons Vietnamese brand's dress

Save News
2023-12-30 07:32:36
Translation suggestions
Blackpink's Lisa dons Vietnamese brand's dress
Source: TODAI
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Vi trà Hoàng Thị
0 0
2023-12-30
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
member
thành viên
audio
group
nhóm
audio
while
trong khi
audio
only
chỉ một
audio
wish
ước
audio
gift
quà
audio
member
thành viên
audio
group
nhóm
audio
while
trong khi
audio
only
chỉ một
audio
wish
ước
audio
gift
quà
audio
design
thiết kế
audio
top
đứng đầu
audio
white
trắng
audio
like
giống
audio
black
đen
audio
money
tiền bạc
audio
billion
tỷ
audio
music
âm nhạc
audio
become
trở nên
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
fashion
thời trang
audio
collection
bộ sưu tập
audio
as
BẰNG
audio
available
có sẵn
audio
career
sự nghiệp
audio
over
qua
audio
fashion
thời trang
audio
collection
bộ sưu tập
audio
as
BẰNG
audio
available
có sẵn
audio
career
sự nghiệp
audio
over
qua
audio
artist
nghệ sĩ
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
figure
hình
audio
south
phía nam
audio
track
theo dõi
audio
figure
hình
audio
south
phía nam
audio
track
theo dõi
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
brand
thương hiệu
audio
brand
thương hiệu
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
global
toàn cầu
audio
luxury
sang trọng
audio
popularity
phổ biến
audio
solo
đấu
audio
milestone
cột mốc quan trọng
audio
ambassador
đại sứ
audio
global
toàn cầu
audio
luxury
sang trọng
audio
popularity
phổ biến
audio
solo
đấu
audio
milestone
cột mốc quan trọng
audio
ambassador
đại sứ
audio
female
nữ giới
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-21 07:33:24
News
NW 2024-02-21 07:33:18
News
TODAII 2024-02-21 07:33:11
News
FOX 2024-02-21 07:33:06
News
TODAII 2024-02-21 07:32:59
News
TODAII 2024-02-21 07:32:53
News
TODAII 2024-02-21 07:32:46
News
TODAII 2024-02-21 07:32:40
News
TODAII 2024-02-21 07:32:32
News
TODAII 2024-02-21 07:32:26