flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Teens sell Vietnamese salt coffee in Finland

Save News
2023-12-24 07:32:42
Translation suggestions
Teens sell Vietnamese salt coffee in Finland
Source: TODAI
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

DG HQ
1 0
2023-12-25
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
coffee
cà phê
audio
shop
cửa hàng
audio
winter
mùa đông
audio
share
chia sẻ
audio
culture
văn hoá
audio
drink
uống
audio
coffee
cà phê
audio
shop
cửa hàng
audio
winter
mùa đông
audio
share
chia sẻ
audio
culture
văn hoá
audio
drink
uống
audio
regular
thường xuyên
audio
like
giống
audio
school
trường học
audio
expand
mở rộng
audio
future
tương lai
audio
story
câu chuyện
audio
sell
bán
audio
front
đằng trước
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
november
tháng mười một
audio
found
thành lập
audio
along
dọc theo
audio
despite
cho dù
audio
initial
ban đầu
audio
due
quá hạn
audio
november
tháng mười một
audio
found
thành lập
audio
along
dọc theo
audio
despite
cho dù
audio
initial
ban đầu
audio
due
quá hạn
audio
community
cộng đồng
audio
local
địa phương
audio
council
hội đồng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
further
xa hơn
audio
communication
giao tiếp
audio
further
xa hơn
audio
communication
giao tiếp
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
town
thị trấn
audio
salt
muối
audio
social
xã hội
audio
town
thị trấn
audio
salt
muối
audio
social
xã hội
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
media
phương tiện truyền thông
audio
courtesy
lịch sự
audio
fame
danh tiếng
audio
setting
cài đặt
audio
appreciation
sự đánh giá
audio
principal
hiệu trưởng
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
courtesy
lịch sự
audio
fame
danh tiếng
audio
setting
cài đặt
audio
appreciation
sự đánh giá
audio
principal
hiệu trưởng
audio
harsh
thô ráp
View less

Other articles

image news
VOA 2024-02-28 22:30:12
image news
VOA 2024-02-28 22:30:08
image news
VOA 2024-02-28 22:30:03
News
NW 2024-02-28 19:31:53
News
TODAII 2024-02-28 19:31:43
News
TODAII 2024-02-28 19:31:35
News
TODAII 2024-02-28 19:31:34
News
NW 2024-02-28 19:31:28
News
NW 2024-02-28 19:31:21
News
NW 2024-02-28 19:31:16