flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Star midfielder holds traditional proposal ceremony

Save News
2023-12-22 19:32:51
Translation suggestions
Star midfielder holds traditional proposal ceremony
Source: TODAI
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

baunguyen2411
0 0
2023-12-23
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
morning
buổi sáng
audio
white
trắng
audio
wedding
lễ cưới
audio
old
audio
before
trước
audio
home
trang chủ
audio
morning
buổi sáng
audio
white
trắng
audio
wedding
lễ cưới
audio
old
audio
before
trước
audio
home
trang chủ
audio
family
gia đình
audio
join
tham gia
audio
team
đội
audio
hold
giữ
audio
january
tháng Giêng
audio
sea
biển
audio
business
việc kinh doanh
audio
back
mặt sau
audio
both
cả hai
audio
together
cùng nhau
audio
star
ngôi sao
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
house
nhà
audio
ceremony
lễ
audio
quarter
một phần tư
audio
store
cửa hàng
audio
figure
nhân vật
audio
popular
phổ biến
audio
house
nhà
audio
ceremony
lễ
audio
quarter
một phần tư
audio
store
cửa hàng
audio
figure
nhân vật
audio
popular
phổ biến
audio
owner
người sở hữu
audio
relationship
mối quan hệ
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
traditional
truyền thống
audio
numerous
nhiều
audio
title
tiêu đề
audio
traditional
truyền thống
audio
numerous
nhiều
audio
title
tiêu đề
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
through
qua
audio
private
riêng tư
audio
gold
vàng
audio
social
xã hội
audio
through
qua
audio
private
riêng tư
audio
gold
vàng
audio
social
xã hội
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
media
phương tiện truyền thông
audio
marked
đánh dấu
audio
intimate
thân mật
audio
proposal
đề xuất
audio
couple
cặp đôi
audio
presence
sự hiện diện
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
marked
đánh dấu
audio
intimate
thân mật
audio
proposal
đề xuất
audio
couple
cặp đôi
audio
presence
sự hiện diện
audio
engagement
hôn ước
audio
solely
cô độc
audio
suit
bộ đồ
audio
medal
huy chương
View less

Other articles

News
VOA 2024-02-28 22:30:12
News
VOA 2024-02-28 22:30:08
News
VOA 2024-02-28 22:30:03
News
NW 2024-02-28 19:31:53
News
TODAII 2024-02-28 19:31:43
News
TODAII 2024-02-28 19:31:35
News
TODAII 2024-02-28 19:31:34
News
NW 2024-02-28 19:31:28
News
NW 2024-02-28 19:31:21
News
NW 2024-02-28 19:31:16