flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Freight through Suez Canal sinks 45% amid Houthi attacks

Save News
2024-01-28 19:32:09
Translation suggestions
Freight through Suez Canal sinks 45% amid Houthi attacks
Source: FOX
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

hoaiphuong562k4
0 0
2024-01-29
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
red
màu đỏ
audio
sea
biển
audio
food
đồ ăn
audio
conference
hội nghị
audio
ship
tàu thủy
audio
around
xung quanh
audio
red
màu đỏ
audio
sea
biển
audio
food
đồ ăn
audio
conference
hội nghị
audio
ship
tàu thủy
audio
around
xung quanh
audio
world
thế giới
audio
traffic
giao thông
audio
other
khác
audio
low
thấp
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
water
nước
audio
since
từ
audio
leading
dẫn đầu
audio
decline
sự suy sụp
audio
due
quá hạn
audio
security
bảo vệ
audio
water
nước
audio
since
từ
audio
leading
dẫn đầu
audio
decline
sự suy sụp
audio
due
quá hạn
audio
security
bảo vệ
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
potential
tiềm năng
audio
through
bởi vì
audio
gas
khí ga
audio
disruption
gián đoạn
audio
impact
sự va chạm
audio
potential
tiềm năng
audio
through
bởi vì
audio
gas
khí ga
audio
disruption
gián đoạn
audio
impact
sự va chạm
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
via
qua
audio
trade
buôn bán
audio
africa
Châu phi
audio
via
qua
audio
trade
buôn bán
audio
africa
Châu phi
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
global
toàn cầu
audio
inflation
lạm phát
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
lane
làn đường
audio
amid
ở giữa
audio
freight
vận chuyển hàng hóa
audio
global
toàn cầu
audio
inflation
lạm phát
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
lane
làn đường
audio
amid
ở giữa
audio
freight
vận chuyển hàng hóa
audio
greenhouse
nhà kính
audio
canal
con kênh
audio
container
thùng đựng hàng
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-25 19:32:06
News
NW 2024-02-25 19:32:00
News
TODAII 2024-02-25 19:31:50
News
FOX 2024-02-25 19:31:44
News
TODAII 2024-02-25 19:31:35
News
TODAII 2024-02-25 19:31:30
News
NW 2024-02-25 19:31:24
News
TODAII 2024-02-25 19:31:18
News
CNN 2024-02-25 19:31:17
News
FOX 2024-02-25 19:31:12