flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Alcohol's Impact on Sleep Revealed in Nightcap Warning

Save News
2024-01-27 19:32:08
Translation suggestions
Alcohol's Impact on Sleep Revealed in Nightcap Warning
Source: NW
1
2
3
4
5
6
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
brown
màu nâu
audio
university
trường đại học
audio
low
thấp
audio
limit
giới hạn
audio
eye
mắt
audio
health
sức khỏe
audio
brown
màu nâu
audio
university
trường đại học
audio
low
thấp
audio
limit
giới hạn
audio
eye
mắt
audio
health
sức khỏe
audio
while
trong khi
audio
drink
uống
audio
time
thời gian
audio
future
tương lai
audio
different
khác biệt
audio
image
hình ảnh
audio
person
người
audio
wine
rượu
audio
might
có thể
audio
help
giúp đỡ
audio
quality
chất lượng
audio
later
sau đó
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
night
đêm
audio
study
học
audio
found
thành lập
audio
even
thậm chí
audio
decrease
giảm bớt
audio
regulation
quy định
audio
night
đêm
audio
study
học
audio
found
thành lập
audio
even
thậm chí
audio
decrease
giảm bớt
audio
regulation
quy định
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
over
kết thúc
audio
relatively
tương đối
audio
impact
sự va chạm
audio
should
nên
audio
architecture
ngành kiến ​​​​trúc
audio
stock
Cổ phần
audio
over
kết thúc
audio
relatively
tương đối
audio
impact
sự va chạm
audio
should
nên
audio
architecture
ngành kiến ​​​​trúc
audio
stock
Cổ phần
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
fall
ngã
audio
legal
hợp pháp
audio
single
đơn
audio
off
tắt
audio
fall
ngã
audio
legal
hợp pháp
audio
single
đơn
audio
off
tắt
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
glass
kính
audio
memory
ký ức
audio
consumption
sự tiêu thụ
audio
movement
sự chuyển động
audio
emotional
xúc động
audio
mental
tâm thần
audio
glass
kính
audio
memory
ký ức
audio
consumption
sự tiêu thụ
audio
movement
sự chuyển động
audio
emotional
xúc động
audio
mental
tâm thần
audio
explore
khám phá
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-21 07:33:24
News
NW 2024-02-21 07:33:18
News
TODAII 2024-02-21 07:33:11
News
FOX 2024-02-21 07:33:06
News
TODAII 2024-02-21 07:32:59
News
TODAII 2024-02-21 07:32:53
News
TODAII 2024-02-21 07:32:46
News
TODAII 2024-02-21 07:32:40
News
TODAII 2024-02-21 07:32:32
News
TODAII 2024-02-21 07:32:26