flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Intuit fires back at FTC judge who said company used 'deceptive advertising' for TurboTax

Save News
2023-09-11 07:31:51
Translation suggestions
Intuit fires back at FTC judge who said company used 'deceptive advertising' for TurboTax
Source: FOX
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Nguyễn Phước Nguyên Lan
0 0
2023-09-11
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
after
sau đó
audio
free
miễn phí
audio
program
chương trình
audio
software
phần mềm
audio
decision
phán quyết
audio
full
đầy
audio
after
sau đó
audio
free
miễn phí
audio
program
chương trình
audio
software
phần mềm
audio
decision
phán quyết
audio
full
đầy
audio
also
Mà còn
audio
there
ở đó
audio
business
việc kinh doanh
audio
back
mặt sau
audio
company
công ty
audio
sit
ngồi
audio
display
trưng bày
audio
january
tháng Giêng
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
city
thành phố
audio
law
pháp luật
audio
as
BẰNG
audio
city
thành phố
audio
law
pháp luật
audio
as
BẰNG
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
tax
thuế
audio
administrative
hành chính
audio
corporation
tập đoàn
audio
section
phần
audio
chief
người đứng đầu
audio
credit
tín dụng
audio
tax
thuế
audio
administrative
hành chính
audio
corporation
tập đoàn
audio
section
phần
audio
chief
người đứng đầu
audio
credit
tín dụng
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
impact
tác động
audio
favorable
thuận lợi
audio
impact
tác động
audio
favorable
thuận lợi
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
major
chính
audio
monetary
tiền tệ
audio
preliminary
sơ bộ
audio
foster
nuôi dưỡng
audio
affirm
Xác nhận
audio
major
chính
audio
monetary
tiền tệ
audio
preliminary
sơ bộ
audio
foster
nuôi dưỡng
audio
affirm
Xác nhận
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-21 07:33:24
News
NW 2024-02-21 07:33:18
News
TODAII 2024-02-21 07:33:11
News
FOX 2024-02-21 07:33:06
News
TODAII 2024-02-21 07:32:59
News
TODAII 2024-02-21 07:32:53
News
TODAII 2024-02-21 07:32:46
News
TODAII 2024-02-21 07:32:40
News
TODAII 2024-02-21 07:32:32
News
TODAII 2024-02-21 07:32:26