flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

US home prices just hit a record high. Americans are still buying

Save News
2024-06-24 07:31:17
Translation suggestions
US home prices just hit a record high. Americans are still buying
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-06-25
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
hard
cứng
audio
first
Đầu tiên
audio
still
vẫn
audio
however
Tuy nhiên
audio
later
sau đó
audio
ago
trước kia
audio
hard
cứng
audio
first
Đầu tiên
audio
still
vẫn
audio
however
Tuy nhiên
audio
later
sau đó
audio
ago
trước kia
audio
time
thời gian
audio
between
giữa
audio
long
dài
audio
month
tháng
audio
people
mọi người
audio
million
triệu
audio
know
biết
audio
drop
làm rơi
audio
start
bắt đầu
audio
home
trang chủ
audio
rise
tăng lên
audio
buy
mua
audio
than
hơn
audio
year
năm
audio
just
chỉ
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
according to
theo
audio
ever
bao giờ
audio
previous
trước
audio
even
thậm chí
audio
already
đã
audio
average
trung bình
audio
according to
theo
audio
ever
bao giờ
audio
previous
trước
audio
even
thậm chí
audio
already
đã
audio
average
trung bình
audio
though
mặc dù
audio
cause
gây ra
audio
sales
việc bán hàng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
below
bên dưới
audio
association
sự kết hợp
audio
below
bên dưới
audio
association
sự kết hợp
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
should
nên
audio
should
nên
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
term
hạn
audio
benefits
những lợi ích
audio
were
đã từng
audio
was
đã từng là
audio
ten
mười
audio
national
quốc gia
audio
term
hạn
audio
benefits
những lợi ích
audio
were
đã từng
audio
was
đã từng là
audio
ten
mười
audio
national
quốc gia
audio
lower
thấp hơn
audio
up
hướng lên
audio
federal reserve
dự trữ Liên bang
audio
but
Nhưng
audio
of
của
audio
autumn
mùa thu
audio
lowest level
Cấp độ thấp nhất
audio
seen
đã xem
audio
that
cái đó
audio
mortgage rate
tỷ lệ thế chấp
audio
owned
sở hữu
audio
are
audio
an
MỘT
audio
may
có thể
audio
is
audio
all
tất cả
audio
making
làm
audio
to go down
đi xuống
audio
decades
thập kỷ
audio
buying
mua
audio
highest price
giá cao nhất
audio
who
Ai
audio
and
audio
houses
nhà ở
audio
higher
cao hơn
audio
hit
đánh
audio
lowering
hạ thấp
audio
homes
nhà
audio
they
họ
audio
had
audio
typical
đặc trưng
audio
the
các
audio
which
cái mà
audio
interest rates
lãi suất
audio
for
audio
bigger
to hơn
audio
from
từ
audio
this
cái này
audio
us
chúng ta
audio
it
audio
not likely
không có khả năng
audio
buyers
người mua
audio
previously
trước đây
audio
gap
khoảng cách
audio
realtors
người môi giới bất động sản
audio
it's
của nó
audio
years
năm
audio
will
sẽ
audio
record high
mức cao kỷ lục
audio
prices
giá cả
audio
a
Một
audio
americans
người Mỹ
audio
bloomberg
hoa nở
audio
howard
Howard
audio
nar
kể lại
audio
images
hình ảnh
audio
median price
giá trung bình
audio
by
qua
audio
recorded
ghi lại
audio
climbed
leo lên
audio
nathan
nathan
audio
that's
đó là
View less

Other articles