flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Israeli strike kills Hamas squad commander, sniper who participated in Oct. 7 massacre: IDF

Save News
2024-06-21 07:31:44
Translation suggestions
Israeli strike kills Hamas squad commander, sniper who participated in Oct. 7 massacre: IDF
Source: FOX
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-06-21
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
team
đội
audio
where
Ở đâu
audio
many
nhiều
audio
post
bưu kiện
audio
action
hoạt động
audio
area
khu vực
audio
team
đội
audio
where
Ở đâu
audio
many
nhiều
audio
post
bưu kiện
audio
action
hoạt động
audio
area
khu vực
audio
group
nhóm
audio
people
mọi người
audio
still
vẫn
audio
october
Tháng Mười
audio
also
Mà còn
audio
office
văn phòng
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
city
thành phố
audio
used to
đã từng
audio
city
thành phố
audio
used to
đã từng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
launch
phóng
audio
launch
phóng
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
in charge
phụ trách
audio
air force
không quân
audio
the
các
audio
nukhba
nukhba
audio
which
cái mà
audio
that
cái đó
audio
in charge
phụ trách
audio
air force
không quân
audio
the
các
audio
nukhba
nukhba
audio
which
cái mà
audio
that
cái đó
audio
iron
sắt
audio
he
Anh ta
audio
and
audio
who
Ai
audio
sting
đốt
audio
working
đang làm việc
audio
missile
hỏa tiễn
audio
was
đã từng là
audio
stated
đã nêu
audio
hamas'
hamas'
audio
terrorists
bọn khủng bố
audio
are
audio
gaza strip
dải Gaza
audio
killed
bị giết
audio
alsauarka
alsauarka
audio
hassan
Hassan
audio
israeli
người Israel
audio
ahmed
ahmed
audio
hit
đánh
audio
israel
Người israel
audio
troops
quân đội
audio
led
dẫn đến
audio
southern
phía Nam
audio
precision
độ chính xác
audio
an
MỘT
audio
idf
idf
audio
hamas
hamas
audio
sniper
kẻ bắn tỉa
audio
on
TRÊN
audio
helped
đã giúp
audio
attack
tấn công
audio
attacked
bị tấn công
audio
northern
Phương bắc
audio
central
trung tâm
audio
two
hai
audio
of
của
audio
salame
xúc xích
audio
defense
phòng thủ
audio
mortar
vữa
audio
forces
lực lượng
audio
squad
đội hình
audio
kills
giết chết
audio
participated
đã tham gia
audio
massacre
tàn sát
audio
commander
chỉ huy
audio
strike
đánh đập
audio
in
TRONG
audio
oct
tháng mười
audio
operating
điều hành
audio
seen
đã xem
audio
spokesman's
người phát ngôn
View less

Other articles