flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Keeper Wants You to Know Vatican's Secrets

Save News
2024-02-24 22:30:14
Translation suggestions
Keeper Wants You to Know Vatican's Secrets
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hồng Pet
0 0
2024-02-25
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
know
biết
audio
inform
thông báo
audio
world
thế giới
audio
name
tên
audio
now
Hiện nay
audio
most
hầu hết
audio
know
biết
audio
inform
thông báo
audio
world
thế giới
audio
name
tên
audio
now
Hiện nay
audio
most
hầu hết
audio
important
quan trọng
audio
new
mới
audio
book
sách
audio
interview
phỏng vấn
audio
history
lịch sử
audio
relations
quan hệ
audio
outside
ngoài
audio
past
quá khứ
audio
year
năm
audio
everything
mọi thứ
audio
support
ủng hộ
audio
first
Đầu tiên
audio
time
thời gian
audio
also
Mà còn
audio
because
bởi vì
audio
before
trước
audio
later
sau đó
audio
until
cho đến khi
audio
only
chỉ một
audio
serve
phục vụ
audio
space
không gian
audio
much
nhiều
audio
story
câu chuyện
audio
area
khu vực
audio
around
xung quanh
audio
request
lời yêu cầu
audio
visit
thăm nom
audio
read
đọc
audio
during
trong lúc
audio
office
văn phòng
audio
than
hơn
audio
full
đầy
audio
picture
hình ảnh
audio
research
nghiên cứu
audio
into
vào trong
audio
old
audio
include
bao gồm
audio
between
giữa
audio
today
Hôm nay
audio
back
mặt sau
audio
after
sau đó
audio
money
tiền bạc
audio
send
gửi
audio
safe
an toàn
audio
say
nói
audio
decision
phán quyết
audio
group
nhóm
audio
end
kết thúc
audio
letter
thư
audio
here
đây
audio
document
tài liệu
audio
never
không bao giờ
audio
main
chủ yếu
audio
job
công việc
audio
difficult
khó
audio
discussion
cuộc thảo luận
audio
person
người
audio
information
thông tin
audio
learn
học hỏi
audio
more
hơn
audio
keep
giữ
audio
good
Tốt
audio
very
rất
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
people
người
audio
public
công cộng
audio
collection
bộ sưu tập
audio
period
Giai đoạn
audio
even
thậm chí
audio
remove
di dời
audio
people
người
audio
public
công cộng
audio
collection
bộ sưu tập
audio
period
Giai đoạn
audio
even
thậm chí
audio
remove
di dời
audio
over
qua
audio
place
địa điểm
audio
as
BẰNG
audio
leader
lãnh đạo
audio
head
cái đầu
audio
study
học
audio
against
chống lại
audio
process
quá trình
audio
available
có sẵn
audio
relationship
mối quan hệ
audio
found
thành lập
audio
vote
bỏ phiếu
audio
take
lấy
audio
choice
sự lựa chọn
audio
based
dựa trên
audio
permit
cho phép làm gì
audio
original
nguyên bản
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
condition
điều kiện
audio
word
từ
audio
chief
người đứng đầu
audio
leave
rời khỏi
audio
century
thế kỷ
audio
through
bởi vì
audio
condition
điều kiện
audio
word
từ
audio
chief
người đứng đầu
audio
leave
rời khỏi
audio
century
thế kỷ
audio
through
bởi vì
audio
earlier
sớm hơn
audio
ones
những cái
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
such
như vậy
audio
official
chính thức
audio
press
nhấn
audio
last
cuối cùng
audio
then
sau đó
audio
private
riêng tư
audio
such
như vậy
audio
official
chính thức
audio
press
nhấn
audio
last
cuối cùng
audio
then
sau đó
audio
private
riêng tư
audio
gain
nhận được
audio
get
lấy
audio
state
tình trạng
audio
social
xã hội
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
class
lớp
audio
preserve
bảo tồn
audio
documentation
tài liệu
audio
largely
phần lớn
audio
ambassador
đại sứ
audio
embassy
đại sứ quán
audio
class
lớp
audio
preserve
bảo tồn
audio
documentation
tài liệu
audio
largely
phần lớn
audio
ambassador
đại sứ
audio
embassy
đại sứ quán
audio
nobility
quý tộc
audio
secret
bí mật
audio
financial
tài chính
audio
election
cuộc bầu cử
audio
retirement
sự nghỉ hưu
audio
religious
tôn giáo
audio
aside
qua một bên
audio
observe
quan sát
audio
catholic
Công giáo
audio
underground
bí mật
audio
secure
chắc chắn
audio
permission
sự cho phép
audio
customs
phong tục
View less

Other articles