flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Grandmother takes heat on Reddit for sending hungry 5-year-old to bed: 'He's not starving'

Save News
2024-01-21 07:31:31
Translation suggestions
Grandmother takes heat on Reddit for sending hungry 5-year-old to bed: 'He's not starving'
Source: FOX
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Uyen Dang
0 0
2024-01-22
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
year
năm
audio
old
audio
bed
giường
audio
after
sau đó
audio
eat
ăn
audio
meal
bữa ăn
audio
year
năm
audio
old
audio
bed
giường
audio
after
sau đó
audio
eat
ăn
audio
meal
bữa ăn
audio
family
gia đình
audio
return
trở lại
audio
dinner
bữa tối
audio
rice
cơm
audio
children
những đứa trẻ
audio
cook
đầu bếp
audio
wait
Chờ đợi
audio
until
cho đến khi
audio
both
cả hai
audio
just
chỉ
audio
myself
riêng tôi
audio
because
bởi vì
audio
too
cũng vậy
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
woman
người phụ nữ
audio
due
quá hạn
audio
woman
người phụ nữ
audio
due
quá hạn
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
community
cộng đồng
audio
lack
thiếu
audio
community
cộng đồng
audio
lack
thiếu
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
ones
những cái
audio
ones
những cái
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
heat
nhiệt
audio
plate
đĩa
audio
incident
sự cố
audio
financial
tài chính
audio
heat
nhiệt
audio
plate
đĩa
audio
incident
sự cố
audio
financial
tài chính
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-21 07:33:24
News
NW 2024-02-21 07:33:18
News
TODAII 2024-02-21 07:33:11
News
FOX 2024-02-21 07:33:06
News
TODAII 2024-02-21 07:32:59
News
TODAII 2024-02-21 07:32:53
News
TODAII 2024-02-21 07:32:46
News
TODAII 2024-02-21 07:32:40
News
TODAII 2024-02-21 07:32:32
News
TODAII 2024-02-21 07:32:26