flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Environment agency proposes for children to skip school on days of heavy air pollution

Save News
2024-01-19 07:37:09
Translation suggestions
Environment agency proposes for children to skip school on days of heavy air pollution
Source: TODAI
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Eyo J
0 0
2024-01-25
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
health
sức khỏe
audio
environment
môi trường
audio
school
trường học
audio
home
trang chủ
audio
air
không khí
audio
quality
chất lượng
audio
health
sức khỏe
audio
environment
môi trường
audio
school
trường học
audio
home
trang chủ
audio
air
không khí
audio
quality
chất lượng
audio
different
khác biệt
audio
consider
coi như
audio
during
trong lúc
audio
avoid
tránh xa
audio
like
giống
audio
vehicle
phương tiện giao thông
audio
children
những đứa trẻ
audio
heavy
nặng
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
face
mặt
audio
management
sự quản lý
audio
agency
hãng
audio
as
BẰNG
audio
damage
hư hại
audio
temporary
tạm thời
audio
face
mặt
audio
management
sự quản lý
audio
agency
hãng
audio
as
BẰNG
audio
damage
hư hại
audio
temporary
tạm thời
audio
outdoor
ngoài trời
audio
seek
tìm kiếm
audio
attention
chú ý
audio
related
có liên quan
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
industrial
công nghiệp
audio
primary
sơ đẳng
audio
poor
nghèo
audio
various
nhiều
audio
such
như là
audio
measure
đo lường
audio
industrial
công nghiệp
audio
primary
sơ đẳng
audio
poor
nghèo
audio
various
nhiều
audio
such
như là
audio
measure
đo lường
audio
should
nên
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
medical
y tế
audio
stay
ở lại
audio
reach
với tới
audio
concern
bận tâm
audio
medical
y tế
audio
stay
ở lại
audio
reach
với tới
audio
concern
bận tâm
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
major
chính
audio
consecutive
liên tiếp
audio
illustration
hình minh họa
audio
proposal
đề xuất
audio
ministry
Bộ
audio
mask
mặt nạ
audio
major
chính
audio
consecutive
liên tiếp
audio
illustration
hình minh họa
audio
proposal
đề xuất
audio
ministry
Bộ
audio
mask
mặt nạ
audio
index
mục lục
audio
pollution
sự ô nhiễm
audio
skip
nhảy
audio
pose
tư thế
audio
vulnerable
dễ bị tổn thương
audio
hazardous
nguy hiểm
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-21 07:33:24
News
NW 2024-02-21 07:33:18
News
TODAII 2024-02-21 07:33:11
News
FOX 2024-02-21 07:33:06
News
TODAII 2024-02-21 07:32:59
News
TODAII 2024-02-21 07:32:53
News
TODAII 2024-02-21 07:32:46
News
TODAII 2024-02-21 07:32:40
News
TODAII 2024-02-21 07:32:32
News
TODAII 2024-02-21 07:32:26