flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Air pollution sends Hanoi expats to HCMC

Save News
2024-01-17 19:32:04
Translation suggestions
Air pollution sends Hanoi expats to HCMC
Source: TODAI
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Phan Gia Huy
0 0
2024-01-17
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
often
thường
audio
low
thấp
audio
other
khác
audio
air
không khí
audio
become
trở nên
audio
city
thành phố
audio
often
thường
audio
low
thấp
audio
other
khác
audio
air
không khí
audio
become
trở nên
audio
city
thành phố
audio
winter
mùa đông
audio
health
sức khỏe
audio
world
thế giới
audio
organization
tổ chức
audio
love
yêu
audio
sometimes
Thỉnh thoảng
audio
quality
chất lượng
audio
children
những đứa trẻ
audio
avoid
tránh xa
audio
better
tốt hơn
audio
life
mạng sống
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
december
tháng mười hai
audio
due
quá hạn
audio
significant
có ý nghĩa
audio
lead
chỉ huy
audio
over
qua
audio
even
thậm chí
audio
december
tháng mười hai
audio
due
quá hạn
audio
significant
có ý nghĩa
audio
lead
chỉ huy
audio
over
qua
audio
even
thậm chí
audio
exceed
quá
audio
outdoor
ngoài trời
audio
trash
rác
audio
agricultural
nông nghiệp
audio
contribute
đóng góp
audio
situation
tình huống
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
relocate
di dời
audio
those
những thứ kia
audio
leave
rời khỏi
audio
relocate
di dời
audio
those
những thứ kia
audio
leave
rời khỏi
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
district
huyện
audio
district
huyện
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
concern
quan tâm
audio
harmful
có hại
audio
pollution
sự ô nhiễm
audio
severe
nghiêm trọng
audio
index
mục lục
audio
smog
khói bụi
audio
concern
quan tâm
audio
harmful
có hại
audio
pollution
sự ô nhiễm
audio
severe
nghiêm trọng
audio
index
mục lục
audio
smog
khói bụi
View less

Other articles

News
VOA 2024-02-28 22:30:12
News
VOA 2024-02-28 22:30:08
News
VOA 2024-02-28 22:30:03
News
NW 2024-02-28 19:31:53
News
TODAII 2024-02-28 19:31:43
News
TODAII 2024-02-28 19:31:35
News
TODAII 2024-02-28 19:31:34
News
NW 2024-02-28 19:31:28
News
NW 2024-02-28 19:31:21
News
NW 2024-02-28 19:31:16