flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

'Cows are living animals too': vendors, customers oppose S. Korea dog meat ban

Save News
2024-01-14 19:31:56
Translation suggestions
'Cows are living animals too': vendors, customers oppose S. Korea dog meat ban
Source: TODAI
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hà Nguyễn Hải
0 0
2024-01-15
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
bill
hóa đơn
audio
year
năm
audio
final
cuối cùng
audio
president
chủ tịch
audio
love
yêu
audio
than
hơn
audio
bill
hóa đơn
audio
year
năm
audio
final
cuối cùng
audio
president
chủ tịch
audio
love
yêu
audio
than
hơn
audio
food
đồ ăn
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
farm
trang trại
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
significant
có ý nghĩa
audio
shift
sự thay đổi
audio
take
lấy
audio
effect
tác dụng
audio
farm
trang trại
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
significant
có ý nghĩa
audio
shift
sự thay đổi
audio
take
lấy
audio
effect
tác dụng
audio
period
Giai đoạn
audio
recent
gần đây
audio
among
giữa
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
as
như
audio
south
phía nam
audio
toward
theo hướng
audio
practice
luyện tập
audio
set
bộ
audio
view
xem
audio
as
như
audio
south
phía nam
audio
toward
theo hướng
audio
practice
luyện tập
audio
set
bộ
audio
view
xem
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
rather
đúng hơn
audio
controversial
gây tranh cãi
audio
approval
sự chấp thuận
audio
consumption
sự tiêu thụ
audio
urban
đô thị
audio
oppose
phản đối
audio
rather
đúng hơn
audio
controversial
gây tranh cãi
audio
approval
sự chấp thuận
audio
consumption
sự tiêu thụ
audio
urban
đô thị
audio
oppose
phản đối
audio
legislation
pháp luật
audio
grace
duyên dáng
View less

Other articles

News
VOA 2024-02-28 22:30:12
News
VOA 2024-02-28 22:30:08
News
VOA 2024-02-28 22:30:03
News
NW 2024-02-28 19:31:53
News
TODAII 2024-02-28 19:31:43
News
TODAII 2024-02-28 19:31:35
News
TODAII 2024-02-28 19:31:34
News
NW 2024-02-28 19:31:28
News
NW 2024-02-28 19:31:21
News
NW 2024-02-28 19:31:16