flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Crypto CEO warns his industry faces 2008-style crisis, calls regulator scrutinya good thing'

Save News
2022-11-12 19:30:56
Translation suggestions
Crypto CEO warns his industry faces 2008-style crisis, calls regulator scrutiny ‘a good thing'
Source: CNN
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
conference
hội nghị
audio
back
mặt sau
audio
few
một vài
audio
week
tuần
audio
however
Tuy nhiên
audio
quickly
nhanh
audio
conference
hội nghị
audio
back
mặt sau
audio
few
một vài
audio
week
tuần
audio
however
Tuy nhiên
audio
quickly
nhanh
audio
current
hiện hành
audio
down
xuống
audio
other
khác
audio
wall
tường
audio
street
đường phố
audio
business
việc kinh doanh
audio
like
giống
audio
than
hơn
audio
just
chỉ
audio
also
Mà còn
audio
company
công ty
audio
because
bởi vì
audio
article
bài báo
audio
people
mọi người
audio
health
sức khỏe
audio
customer
khách hàng
audio
behind
phía sau
audio
friday
Thứ sáu
audio
sorry
Xin lỗi
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
good
tốt
audio
consumer
người tiêu dùng
audio
exchange
trao đổi
audio
significant
có ý nghĩa
audio
agreement
hiệp định
audio
similar
tương tự
audio
good
tốt
audio
consumer
người tiêu dùng
audio
exchange
trao đổi
audio
significant
có ý nghĩa
audio
agreement
hiệp định
audio
similar
tương tự
audio
attention
chú ý
audio
fund
quỹ
audio
industry
ngành công nghiệp
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
lead
chì
audio
greatly
rất nhiều
audio
earlier
sớm hơn
audio
transaction
giao dịch
audio
through
bởi vì
audio
pay
chi trả
audio
lead
chì
audio
greatly
rất nhiều
audio
earlier
sớm hơn
audio
transaction
giao dịch
audio
through
bởi vì
audio
pay
chi trả
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
rather
đúng hơn
audio
sector
lĩnh vực
audio
role
vai trò
audio
rather
đúng hơn
audio
sector
lĩnh vực
audio
role
vai trò
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
global
toàn cầu
audio
confidence
sự tự tin
audio
bear
con gấu
audio
hedge
hàng rào
audio
rescue
giải thoát
audio
resignation
sự từ chức
audio
global
toàn cầu
audio
confidence
sự tự tin
audio
bear
con gấu
audio
hedge
hàng rào
audio
rescue
giải thoát
audio
resignation
sự từ chức
audio
unstable
không ổn định
audio
disastrous
thảm họa
audio
tentative
mang tính thăm dò
audio
setting
cài đặt
audio
financial
tài chính
audio
fell
rơi
audio
crisis
khủng hoảng
audio
notable
đáng chú ý
audio
token
mã thông báo
audio
scrutiny
sự xem xét kỹ lưỡng
audio
demise
cái chết của
audio
regulatory
quy định
View less

Other articles