flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Monarch Butterfly Population Declines in Mexico

Save News
2024-02-12 22:30:09
Translation suggestions
Monarch Butterfly Population Declines in Mexico
Source: VOA
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hồ Đại Phúc
0 0
2024-02-13
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
second
thứ hai
audio
number
con số
audio
winter
mùa đông
audio
home
trang chủ
audio
group
nhóm
audio
government
chính phủ
audio
second
thứ hai
audio
number
con số
audio
winter
mùa đông
audio
home
trang chủ
audio
group
nhóm
audio
government
chính phủ
audio
world
thế giới
audio
research
nghiên cứu
audio
less
ít hơn
audio
than
hơn
audio
area
khu vực
audio
around
xung quanh
audio
percent
phần trăm
audio
also
Mà còn
audio
first
Đầu tiên
audio
more
hơn
audio
ago
trước kia
audio
drop
làm rơi
audio
dry
khô
audio
where
Ở đâu
audio
weather
thời tiết
audio
young
trẻ
audio
arrive
đến
audio
food
đồ ăn
audio
time
thời gian
audio
famous
nổi tiếng
audio
travel
du lịch
audio
many
nhiều
audio
far
xa
audio
spend
tiêu
audio
protect
bảo vệ
audio
rain
cơn mưa
audio
change
thay đổi
audio
year
năm
audio
same
như nhau
audio
increase
tăng
audio
action
hoạt động
audio
help
giúp đỡ
audio
include
bao gồm
audio
reduce
giảm bớt
audio
office
văn phòng
audio
after
sau đó
audio
difficult
khó
audio
produce
sản xuất
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
move
di chuyển
audio
decrease
giảm bớt
audio
as
BẰNG
audio
already
đã
audio
profit
lợi nhuận
audio
fund
quỹ
audio
move
di chuyển
audio
decrease
giảm bớt
audio
as
BẰNG
audio
already
đã
audio
profit
lợi nhuận
audio
fund
quỹ
audio
study
học
audio
found
thành lập
audio
almost
hầu hết
audio
since
từ
audio
place
địa điểm
audio
usual
thường
audio
affect
ảnh hưởng
audio
growth
sự phát triển
audio
plant
thực vật
audio
need
nhu cầu
audio
head
cái đầu
audio
latest
muộn nhất
audio
data
dữ liệu
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
similar
tương tự
audio
population
dân số
audio
record
ghi
audio
risk
rủi ro
audio
wildlife
động vật hoang dã
audio
south
phía nam
audio
similar
tương tự
audio
population
dân số
audio
record
ghi
audio
risk
rủi ro
audio
wildlife
động vật hoang dã
audio
south
phía nam
audio
north
phía bắc
audio
such
như là
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
chemical
hóa chất
audio
last
cuối cùng
audio
stay
ở lại
audio
chemical
hóa chất
audio
last
cuối cùng
audio
stay
ở lại
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
cover
che
audio
monarch
Quốc vương
audio
species
giống loài
audio
presence
sự hiện diện
audio
represent
đại diện
audio
butterfly
bươm bướm
audio
cover
che
audio
monarch
Quốc vương
audio
species
giống loài
audio
presence
sự hiện diện
audio
represent
đại diện
audio
butterfly
bươm bướm
audio
blame
đổ tội
audio
lay
đặt nằm
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-25 19:32:06
News
NW 2024-02-25 19:32:00
News
TODAII 2024-02-25 19:31:50
News
FOX 2024-02-25 19:31:44
News
TODAII 2024-02-25 19:31:35
News
TODAII 2024-02-25 19:31:30
News
NW 2024-02-25 19:31:24
News
TODAII 2024-02-25 19:31:18
News
CNN 2024-02-25 19:31:17
News
FOX 2024-02-25 19:31:12