flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Meet the American who taught the Tuskegee Airmen to fly, pioneer pilot Charles 'Chief' Anderson

Save News
2024-02-12 07:32:17
Translation suggestions
Meet the American who taught the Tuskegee Airmen to fly, pioneer pilot Charles 'Chief' Anderson
Source: FOX
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hùng Nguyễn
0 0
2024-02-13
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
air
không khí
audio
during
trong lúc
audio
world
thế giới
audio
home
trang chủ
audio
before
trước
audio
now
Hiện nay
audio
air
không khí
audio
during
trong lúc
audio
world
thế giới
audio
home
trang chủ
audio
before
trước
audio
now
Hiện nay
audio
way
đường
audio
success
thành công
audio
quickly
nhanh
audio
future
tương lai
audio
today
Hôm nay
audio
down
xuống
audio
fly
bay
audio
put
đặt
audio
himself
bản thân anh ấy
audio
flight
chuyến bay
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
research
nghiên cứu
audio
among
giữa
audio
over
qua
audio
despite
cho dù
audio
meet
gặp
audio
instructor
người hướng dẫn
audio
research
nghiên cứu
audio
among
giữa
audio
over
qua
audio
despite
cho dù
audio
meet
gặp
audio
instructor
người hướng dẫn
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
agency
đại lý
audio
europe
Châu Âu
audio
agency
đại lý
audio
europe
Châu Âu
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
chief
trưởng
audio
unit
đơn vị
audio
chief
trưởng
audio
unit
đơn vị
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
institute
viện
audio
pilot
phi công
audio
remarkable
đáng chú ý
audio
pioneering
tiên phong
audio
determination
sự quyết tâm
audio
combat
chiến đấu
audio
institute
viện
audio
pilot
phi công
audio
remarkable
đáng chú ý
audio
pioneering
tiên phong
audio
determination
sự quyết tâm
audio
combat
chiến đấu
audio
equality
bình đẳng
audio
beneath
bên dưới
audio
hardy
khỏe mạnh
audio
perseverance
kiên trì
audio
military
quân đội
audio
pioneer
người tiên phong
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-21 07:33:24
News
NW 2024-02-21 07:33:18
News
TODAII 2024-02-21 07:33:11
News
FOX 2024-02-21 07:33:06
News
TODAII 2024-02-21 07:32:59
News
TODAII 2024-02-21 07:32:53
News
TODAII 2024-02-21 07:32:46
News
TODAII 2024-02-21 07:32:40
News
TODAII 2024-02-21 07:32:32
News
TODAII 2024-02-21 07:32:26