flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Mother transforms body with gym and diet

Save News
2024-02-12 07:32:06
Translation suggestions
Mother transforms body with gym and diet
Source: TODAII
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hùng Nguyễn
0 0
2024-02-13
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
after
sau đó
audio
gym
phòng thể dục
audio
personal
riêng tư
audio
swimming
bơi lội
audio
training
đào tạo
audio
into
vào trong
audio
after
sau đó
audio
gym
phòng thể dục
audio
personal
riêng tư
audio
swimming
bơi lội
audio
training
đào tạo
audio
into
vào trong
audio
never
không bao giờ
audio
become
trở nên
audio
professional
chuyên nghiệp
audio
health
sức khỏe
audio
lost
mất
audio
body
thân hình
audio
post
bưu kiện
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
success
thành công
audio
leading
dẫn đầu
audio
session
phiên họp
audio
despite
cho dù
audio
success
thành công
audio
leading
dẫn đầu
audio
session
phiên họp
audio
despite
cho dù
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
since
kể từ
audio
fitness
sự thích hợp
audio
weight
cân nặng
audio
approach
tiếp cận
audio
since
kể từ
audio
fitness
sự thích hợp
audio
weight
cân nặng
audio
approach
tiếp cận
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
loss
thua
audio
gain
nhận được
audio
strength
sức mạnh
audio
loss
thua
audio
gain
nhận được
audio
strength
sức mạnh
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
overall
tổng thể
audio
standing
đứng
audio
belly
bụng
audio
calorie
calo
audio
varied
đa dạng
audio
courtesy
lịch sự
audio
overall
tổng thể
audio
standing
đứng
audio
belly
bụng
audio
calorie
calo
audio
varied
đa dạng
audio
courtesy
lịch sự
audio
commit
làm
audio
deficit
thiếu hụt hoặc khuyết
audio
routine
lịch trình
audio
prominent
nổi bật
audio
diet
ăn kiêng
View less

Other articles

News
VOA 2024-02-28 22:30:12
News
VOA 2024-02-28 22:30:08
News
VOA 2024-02-28 22:30:03
News
NW 2024-02-28 19:31:53
News
TODAII 2024-02-28 19:31:43
News
TODAII 2024-02-28 19:31:35
News
TODAII 2024-02-28 19:31:34
News
NW 2024-02-28 19:31:28
News
NW 2024-02-28 19:31:21
News
NW 2024-02-28 19:31:16