flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Australia to IntroduceRight to Disconnect' Law for Workers

Save News
2024-02-11 22:30:16
Translation suggestions
Australia to Introduce ‘Right to Disconnect' Law for Workers
Source: VOA
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Phong Chan
1 0
2024-02-12
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
introduce
giới thiệu
audio
new
mới
audio
bill
hóa đơn
audio
government
chính phủ
audio
keep
giữ
audio
outside
ngoài
audio
introduce
giới thiệu
audio
new
mới
audio
bill
hóa đơn
audio
government
chính phủ
audio
keep
giữ
audio
outside
ngoài
audio
ask
hỏi
audio
protect
bảo vệ
audio
improve
cải thiện
audio
life
mạng sống
audio
country
quốc gia
audio
other
khác
audio
most
hầu hết
audio
support
ủng hộ
audio
wednesday
Thứ Tư
audio
someone
người nào đó
audio
day
ngày
audio
also
Mà còn
audio
give
đưa cho
audio
move
di chuyển
audio
into
vào trong
audio
party
buổi tiệc
audio
however
Tuy nhiên
audio
ability
khả năng
audio
say
nói
audio
might
có thể
audio
make
làm
audio
difficult
khó
audio
want
muốn
audio
each
mỗi
audio
year
năm
audio
billion
tỷ
audio
time
thời gian
audio
fine
khỏe
audio
idea
ý tưởng
audio
people
mọi người
audio
able
có thể
audio
spend
tiêu
audio
free
miễn phí
audio
without
không có
audio
think
nghĩ
audio
money
tiền bạc
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
person
người
audio
law
pháp luật
audio
likely
rất có thể
audio
prevent
ngăn chặn
audio
similar
tương tự
audio
already
đã
audio
person
người
audio
law
pháp luật
audio
likely
rất có thể
audio
prevent
ngăn chặn
audio
similar
tương tự
audio
already
đã
audio
place
địa điểm
audio
available
có sẵn
audio
temporary
tạm thời
audio
leader
lãnh đạo
audio
flexible
linh hoạt
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
average
trung bình
audio
pass
vượt qua
audio
aim
mục tiêu
audio
balance
THĂNG BẰNG
audio
average
trung bình
audio
pass
vượt qua
audio
aim
mục tiêu
audio
balance
THĂNG BẰNG
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
should
nên
audio
right
Phải
audio
work
công việc
audio
permanent
Vĩnh viễn
audio
wing
cánh
audio
labor
nhân công
audio
should
nên
audio
right
Phải
audio
work
công việc
audio
permanent
Vĩnh viễn
audio
wing
cánh
audio
labor
nhân công
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
wage
lương
audio
penalty
hình phạt
audio
federal
liên bang
audio
competitive
cạnh tranh
audio
prime
xuất sắc
audio
financial
tài chính
audio
wage
lương
audio
penalty
hình phạt
audio
federal
liên bang
audio
competitive
cạnh tranh
audio
prime
xuất sắc
audio
financial
tài chính
audio
parliament
quốc hội
audio
employment
thuê người làm
View less

Other articles

News
VOA 2024-02-28 22:30:12
News
VOA 2024-02-28 22:30:08
News
VOA 2024-02-28 22:30:03
News
NW 2024-02-28 19:31:53
News
TODAII 2024-02-28 19:31:43
News
TODAII 2024-02-28 19:31:35
News
TODAII 2024-02-28 19:31:34
News
NW 2024-02-28 19:31:28
News
NW 2024-02-28 19:31:21
News
NW 2024-02-28 19:31:16