flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Ancient Statue of Emperor Constantine Rebuilt in Rome

Save News
2024-02-10 22:30:08
Translation suggestions
Ancient Statue of Emperor Constantine Rebuilt in Rome
Source: VOA
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

Trần Gia Phúc
2 0
2024-02-11
giang klh
0 1
2024-02-11
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
first
Đầu tiên
audio
large
lớn
audio
copy
sao chép
audio
himself
bản thân anh ấy
audio
special
đặc biệt
audio
technology
công nghệ
audio
first
Đầu tiên
audio
large
lớn
audio
copy
sao chép
audio
himself
bản thân anh ấy
audio
special
đặc biệt
audio
technology
công nghệ
audio
create
tạo nên
audio
body
thân hình
audio
result
kết quả
audio
clothing
quần áo
audio
garden
vườn
audio
close
đóng
audio
area
khu vực
audio
where
Ở đâu
audio
ago
trước kia
audio
people
mọi người
audio
see
nhìn thấy
audio
just
chỉ
audio
fashion
thời trang
audio
house
căn nhà
audio
project
dự án
audio
say
nói
audio
much
nhiều
audio
group
nhóm
audio
famous
nổi tiếng
audio
use
sử dụng
audio
make
làm
audio
second
thứ hai
audio
put
đặt
audio
wall
tường
audio
before
trước
audio
difficult
khó
audio
image
hình ảnh
audio
machine
máy móc
audio
long
dài
audio
top
đứng đầu
audio
change
thay đổi
audio
complete
hoàn thành
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
way
cách
audio
throughout
khắp
audio
public
công cộng
audio
as
BẰNG
audio
original
nguyên bản
audio
remain
duy trì
audio
way
cách
audio
throughout
khắp
audio
public
công cộng
audio
as
BẰNG
audio
original
nguyên bản
audio
remain
duy trì
audio
over
qua
audio
head
cái đầu
audio
power
quyền lực
audio
based
dựa trên
audio
several
một số
audio
place
địa điểm
audio
data
dữ liệu
audio
study
học
audio
leader
lãnh đạo
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
growth
tăng trưởng
audio
side
bên
audio
digital
điện tử
audio
version
phiên bản
audio
such
như là
audio
growth
tăng trưởng
audio
side
bên
audio
digital
điện tử
audio
version
phiên bản
audio
such
như là
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
else
khác
audio
meter
mét
audio
work
công việc
audio
form
hình thức
audio
wonder
thắc mắc
audio
foundation
sự thành lập
audio
else
khác
audio
meter
mét
audio
work
công việc
audio
form
hình thức
audio
wonder
thắc mắc
audio
foundation
sự thành lập
audio
whole
trọn
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
gold
vàng
audio
marble
đá hoa
audio
scan
quét
audio
transform
biến đổi
audio
stick
dán
audio
statue
bức tượng
audio
gold
vàng
audio
marble
đá hoa
audio
scan
quét
audio
transform
biến đổi
audio
stick
dán
audio
statue
bức tượng
audio
religion
tôn giáo
audio
giant
người khổng lồ
audio
violence
bạo lực
audio
dynamic
năng động
audio
core
cốt lõi
audio
mission
Sứ mệnh
audio
founder
người sáng lập
audio
plaster
Băng dán
View less

Other articles

News
VOA 2024-02-28 22:30:12
News
VOA 2024-02-28 22:30:08
News
VOA 2024-02-28 22:30:03
News
NW 2024-02-28 19:31:53
News
TODAII 2024-02-28 19:31:43
News
TODAII 2024-02-28 19:31:35
News
TODAII 2024-02-28 19:31:34
News
NW 2024-02-28 19:31:28
News
NW 2024-02-28 19:31:21
News
NW 2024-02-28 19:31:16