flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Has Earth Warmed More Than We Thought?

Save News
2024-02-08 22:30:04
Translation suggestions
Has Earth Warmed More Than We Thought?
Source: VOA
1
2
3
4
5
6
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
old
audio
sea
biển
audio
think
nghĩ
audio
human
nhân loại
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
old
audio
sea
biển
audio
think
nghĩ
audio
human
nhân loại
audio
change
thay đổi
audio
correct
Chính xác
audio
world
thế giới
audio
past
quá khứ
audio
limit
giới hạn
audio
international
quốc tế
audio
increase
tăng
audio
special
đặc biệt
audio
find
tìm thấy
audio
very
rất
audio
small
bé nhỏ
audio
amount
số lượng
audio
water
Nước
audio
university
trường đại học
audio
too
cũng vậy
audio
high
cao
audio
day
ngày
audio
less
ít hơn
audio
many
nhiều
audio
there
ở đó
audio
weather
thời tiết
audio
first
Đầu tiên
audio
winter
mùa đông
audio
write
viết
audio
top
đứng đầu
audio
also
Mà còn
audio
area
khu vực
audio
research
nghiên cứu
audio
team
đội
audio
able
có thể
audio
different
khác biệt
audio
half
một nửa
audio
just
chỉ
audio
after
sau đó
audio
because
bởi vì
audio
air
không khí
audio
most
hầu hết
audio
use
sử dụng
audio
near
gần
audio
provide
cung cấp
audio
better
tốt hơn
audio
information
thông tin
audio
way
đường
audio
part
phần
audio
before
trước
audio
wrong
sai
audio
follow
theo
audio
other
khác
audio
include
bao gồm
audio
things
đồ đạc
audio
like
giống
audio
level
mức độ
audio
only
chỉ một
audio
stop
dừng lại
audio
reduce
giảm bớt
audio
difficult
khó
audio
animal
động vật
audio
someone
người nào đó
audio
ask
hỏi
audio
question
câu hỏi
audio
ability
khả năng
audio
believe
tin tưởng
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
country
đất nước
audio
recent
gần đây
audio
study
học
audio
suggest
gợi ý
audio
already
đã
audio
temperature
nhiệt độ
audio
country
đất nước
audio
recent
gần đây
audio
study
học
audio
suggest
gợi ý
audio
already
đã
audio
temperature
nhiệt độ
audio
agreement
hiệp định
audio
as
BẰNG
audio
industrial
công nghiệp
audio
degree
bằng cấp
audio
growth
sự phát triển
audio
lead
chỉ huy
audio
period
Giai đoạn
audio
present
hiện tại
audio
decade
thập kỷ
audio
several
một số
audio
over
qua
audio
estimate
ước lượng
audio
exact
chính xác
audio
found
thành lập
audio
show
trình diễn
audio
data
dữ liệu
audio
take
lấy
audio
based
dựa trên
audio
collection
bộ sưu tập
audio
store
cửa hàng
audio
region
vùng đất
audio
except
ngoại trừ
audio
either
hoặc
audio
even
thậm chí
audio
value
giá trị
audio
type
kiểu
audio
cause
gây ra
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
process
quá trình
audio
set
bộ
audio
writer
nhà văn
audio
record
ghi
audio
earlier
sớm hơn
audio
chemical
hóa chất
audio
process
quá trình
audio
set
bộ
audio
writer
nhà văn
audio
record
ghi
audio
earlier
sớm hơn
audio
chemical
hóa chất
audio
view
xem
audio
should
nên
audio
natural
tự nhiên
audio
separate
chia
audio
gas
khí ga
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
such
như vậy
audio
nature
thiên nhiên
audio
live
sống
audio
state
tình trạng
audio
former
trước
audio
get
lấy
audio
such
như vậy
audio
nature
thiên nhiên
audio
live
sống
audio
state
tình trạng
audio
former
trước
audio
get
lấy
audio
panel
bảng điều khiển
audio
basis
nền tảng
audio
heat
nhiệt
audio
claim
khẳng định
audio
global
toàn cầu
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
right
đúng
audio
theory
lý thuyết
audio
extreme
vô cùng
audio
emission
khí thải
audio
currently
Hiện nay
audio
identify
nhận dạng
audio
right
đúng
audio
theory
lý thuyết
audio
extreme
vô cùng
audio
emission
khí thải
audio
currently
Hiện nay
audio
identify
nhận dạng
audio
climate
khí hậu
audio
sponge
bọt biển
audio
sense
giác quan
audio
surface
bề mặt
audio
element
yếu tố
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-21 07:33:24
News
NW 2024-02-21 07:33:18
News
TODAII 2024-02-21 07:33:11
News
FOX 2024-02-21 07:33:06
News
TODAII 2024-02-21 07:32:59
News
TODAII 2024-02-21 07:32:53
News
TODAII 2024-02-21 07:32:46
News
TODAII 2024-02-21 07:32:40
News
TODAII 2024-02-21 07:32:32
News
TODAII 2024-02-21 07:32:26