flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Four-day expedition of DJ Martin Garrix inside world's largest cave Son Doong

Save News
2024-02-08 19:32:10
Translation suggestions
Four-day expedition of DJ Martin Garrix inside world's largest cave Son Doong
Source: TODAII
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Ha Luu
0 0
2024-02-08
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
top
đứng đầu
audio
into
vào trong
audio
trip
chuyến đi
audio
electronic
điện tử
audio
music
âm nhạc
audio
home
trang chủ
audio
top
đứng đầu
audio
into
vào trong
audio
trip
chuyến đi
audio
electronic
điện tử
audio
music
âm nhạc
audio
home
trang chủ
audio
close
đóng
audio
friend
người bạn
audio
wall
tường
audio
list
danh sách
audio
train
xe lửa
audio
street
đường phố
audio
day
ngày
audio
inside
bên trong
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
travel
du lịch
audio
as
BẰNG
audio
community
cộng đồng
audio
experience
kinh nghiệm
audio
significant
có ý nghĩa
audio
despite
cho dù
audio
travel
du lịch
audio
as
BẰNG
audio
community
cộng đồng
audio
experience
kinh nghiệm
audio
significant
có ý nghĩa
audio
despite
cho dù
audio
destination
điểm đến
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
recent
gần đây
audio
recent
gần đây
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
through
qua
audio
renowned
nổi tiếng
audio
meter
mét
audio
physical
thuộc vật chất
audio
through
qua
audio
renowned
nổi tiếng
audio
meter
mét
audio
physical
thuộc vật chất
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
nature
thiên nhiên
audio
expedition
cuộc thám hiểm
audio
marked
đánh dấu
audio
remarkable
đáng chú ý
audio
remains
còn lại
audio
adventurous
phiêu lưu
audio
nature
thiên nhiên
audio
expedition
cuộc thám hiểm
audio
marked
đánh dấu
audio
remarkable
đáng chú ý
audio
remains
còn lại
audio
adventurous
phiêu lưu
audio
gratitude
lòng biết ơn
audio
survival
sống sót
audio
venture
mạo hiểm
audio
alongside
bên cạnh
audio
exploration
thăm dò
audio
achievement
thành tích
audio
rigorous
nghiêm ngặt
audio
tan
rám nắng
audio
realm
vương quốc
View less

Other articles

image news
VOA 2024-02-28 22:30:12
image news
VOA 2024-02-28 22:30:08
image news
VOA 2024-02-28 22:30:03
News
NW 2024-02-28 19:31:53
News
TODAII 2024-02-28 19:31:43
News
TODAII 2024-02-28 19:31:35
News
TODAII 2024-02-28 19:31:34
News
NW 2024-02-28 19:31:28
News
NW 2024-02-28 19:31:21
News
NW 2024-02-28 19:31:16