flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Red Bull launches independent investigation into F1 team principal Christian Horner

Save News
2024-02-08 19:30:57
Translation suggestions
Red Bull launches independent investigation into F1 team principal Christian Horner
Source: CNN
1
2
3
4
5
6
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard

audio
red
màu đỏ
audio
into
vào trong
audio
team
đội
audio
member
thành viên
audio
news
Tin tức
audio
where
Ở đâu
audio
red
màu đỏ
audio
into
vào trong
audio
team
đội
audio
member
thành viên
audio
news
Tin tức
audio
where
Ở đâu
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
success
thành công
audio
independent
độc lập
audio
already
đã
audio
promptly
kịp thời
audio
significant
có ý nghĩa
audio
success
thành công
audio
independent
độc lập
audio
already
đã
audio
promptly
kịp thời
audio
significant
có ý nghĩa
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
against
chống lại
audio
against
chống lại
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
matter
vấn đề
audio
behavior
hành vi
audio
bull
bò đực
audio
investigation
cuộc điều tra
audio
outlet
chỗ thoát
audio
formula
công thức
audio
matter
vấn đề
audio
behavior
hành vi
audio
bull
bò đực
audio
investigation
cuộc điều tra
audio
outlet
chỗ thoát
audio
formula
công thức
audio
principal
hiệu trưởng
audio
external
bên ngoài
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-25 19:32:06
News
NW 2024-02-25 19:32:00
News
TODAII 2024-02-25 19:31:50
News
FOX 2024-02-25 19:31:44
News
TODAII 2024-02-25 19:31:35
News
TODAII 2024-02-25 19:31:30
News
NW 2024-02-25 19:31:24
News
TODAII 2024-02-25 19:31:18
News
CNN 2024-02-25 19:31:17
News
FOX 2024-02-25 19:31:12