flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

King Charles' Cancer Was Caught Early

Save News
2024-02-06 22:30:07
Translation suggestions
King Charles' Cancer Was Caught Early
Source: VOA
1
2
3
4
5
6
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
early
sớm
audio
tuesday
Thứ ba
audio
nation
Quốc gia
audio
make
làm
audio
full
đầy
audio
monday
Thứ hai
audio
early
sớm
audio
tuesday
Thứ ba
audio
nation
Quốc gia
audio
make
làm
audio
full
đầy
audio
monday
Thứ hai
audio
year
năm
audio
old
audio
receive
nhận được
audio
soon
sớm
audio
less
ít hơn
audio
than
hơn
audio
continue
Tiếp tục
audio
weekly
hàng tuần
audio
first
Đầu tiên
audio
family
gia đình
audio
visit
thăm nom
audio
news
Tin tức
audio
know
biết
audio
regular
thường xuyên
audio
contact
liên hệ
audio
course
khóa học
audio
president
chủ tịch
audio
call
gọi
audio
later
sau đó
audio
service
dịch vụ
audio
very
rất
audio
best
tốt nhất
audio
fast
nhanh
audio
hospital
bệnh viện
audio
time
thời gian
audio
give
đưa cho
audio
usually
thường xuyên
audio
draw
vẽ tranh
audio
long
dài
audio
under
dưới
audio
health
sức khỏe
audio
other
khác
audio
january
tháng Giêng
audio
report
báo cáo
audio
behind
phía sau
audio
most
hầu hết
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
difficult
khó khăn
audio
postpone
hoãn
audio
public
công cộng
audio
as
BẰNG
audio
possible
khả thi
audio
fill
đổ đầy
audio
difficult
khó khăn
audio
postpone
hoãn
audio
public
công cộng
audio
as
BẰNG
audio
possible
khả thi
audio
fill
đổ đầy
audio
relationship
mối quan hệ
audio
normal
Bình thường
audio
procedure
thủ tục
audio
kind
loại
audio
several
một số
audio
related
có liên quan
audio
likely
rất có thể
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
attention
chú ý
audio
forward
phía trước
audio
medical
thuộc về y học
audio
run
chạy
audio
those
những thứ kia
audio
attention
chú ý
audio
forward
phía trước
audio
medical
thuộc về y học
audio
run
chạy
audio
those
những thứ kia
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
common
chung
audio
form
hình thức
audio
treatment
sự đối đãi
audio
positive
tích cực
audio
work
công việc
audio
state
tình trạng
audio
common
chung
audio
form
hình thức
audio
treatment
sự đối đãi
audio
positive
tích cực
audio
work
công việc
audio
state
tình trạng
audio
line
đường kẻ
audio
concern
bận tâm
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
private
riêng tư
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
statement
tuyên bố
audio
additional
thêm vào
audio
survival
sống sót
audio
prime
xuất sắc
audio
diagnosis
chẩn đoán
audio
optimistic
lạc quan
audio
statement
tuyên bố
audio
additional
thêm vào
audio
survival
sống sót
audio
prime
xuất sắc
audio
diagnosis
chẩn đoán
audio
optimistic
lạc quan
View less

Other articles

News
VOA 2024-02-28 22:30:12
News
VOA 2024-02-28 22:30:08
News
VOA 2024-02-28 22:30:03
News
NW 2024-02-28 19:31:53
News
TODAII 2024-02-28 19:31:43
News
TODAII 2024-02-28 19:31:35
News
TODAII 2024-02-28 19:31:34
News
NW 2024-02-28 19:31:28
News
NW 2024-02-28 19:31:21
News
NW 2024-02-28 19:31:16