flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

4 bus and taxi drivers shot to death in violent southern Mexico city

Save News
2024-02-06 19:31:16
Translation suggestions
4 bus and taxi drivers shot to death in violent southern Mexico city
Source: FOX
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

lina
0 0
2024-02-08
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
bus
xe buýt
audio
where
Ở đâu
audio
truck
xe tải
audio
face
khuôn mặt
audio
often
thường
audio
action
hoạt động
audio
bus
xe buýt
audio
where
Ở đâu
audio
truck
xe tải
audio
face
khuôn mặt
audio
often
thường
audio
action
hoạt động
audio
city
thành phố
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
news
tin tức
audio
likely
rất có thể
audio
despite
cho dù
audio
recent
gần đây
audio
local
địa phương
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
news
tin tức
audio
likely
rất có thể
audio
despite
cho dù
audio
recent
gần đây
audio
local
địa phương
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
security
bảo vệ
audio
need
nhu cầu
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
control
kiểm soát
audio
such
như là
audio
impact
sự va chạm
audio
control
kiểm soát
audio
such
như là
audio
impact
sự va chạm
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
urgent
khẩn cấp
audio
address
Địa chỉ
audio
urgent
khẩn cấp
audio
address
Địa chỉ
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
state
tiểu bang
audio
gang
băng nhóm
audio
presence
sự hiện diện
audio
widespread
phổ biến rộng rãi
audio
urban
đô thị
audio
shot
bắn
audio
state
tiểu bang
audio
gang
băng nhóm
audio
presence
sự hiện diện
audio
widespread
phổ biến rộng rãi
audio
urban
đô thị
audio
shot
bắn
audio
violence
bạo lực
audio
reflect
phản ánh
audio
grim
nghiệt ngã
audio
criminal
tội phạm
audio
military
quân đội
audio
violent
hung bạo
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-25 19:32:06
News
NW 2024-02-25 19:32:00
News
TODAII 2024-02-25 19:31:50
News
FOX 2024-02-25 19:31:44
News
TODAII 2024-02-25 19:31:35
News
TODAII 2024-02-25 19:31:30
News
NW 2024-02-25 19:31:24
News
TODAII 2024-02-25 19:31:18
News
CNN 2024-02-25 19:31:17
News
FOX 2024-02-25 19:31:12