flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Mark Zuckerberg made more than $28 billion this morning after Meta stock makes record surge

Save News
2024-02-04 19:32:19
Translation suggestions
Mark Zuckerberg made more than $28 billion this morning after Meta stock makes record surge
Source: CNN
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

THIEN DUC
0 0
2024-02-04
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
billion
tỷ
audio
after
sau đó
audio
share
chia sẻ
audio
price
giá
audio
first
Đầu tiên
audio
program
chương trình
audio
billion
tỷ
audio
after
sau đó
audio
share
chia sẻ
audio
price
giá
audio
first
Đầu tiên
audio
program
chương trình
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
news
Tin tức
audio
million
triệu
audio
year
năm
audio
same
như nhau
audio
level
mức độ
audio
young
trẻ
audio
people
mọi người
audio
morning
buổi sáng
audio
during
trong lúc
audio
event
sự kiện
audio
park
công viên
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
september
tháng chín
audio
over
qua
audio
ever
bao giờ
audio
cash
tiền mặt
audio
approximately
khoảng
audio
despite
cho dù
audio
september
tháng chín
audio
over
qua
audio
ever
bao giờ
audio
cash
tiền mặt
audio
approximately
khoảng
audio
despite
cho dù
audio
recent
gần đây
audio
value
giá trị
audio
connect
kết nối
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
headquarters
trụ sở
audio
mark
đánh dấu
audio
per
mỗi
audio
stock
Cổ phần
audio
impact
sự va chạm
audio
headquarters
trụ sở
audio
mark
đánh dấu
audio
per
mỗi
audio
stock
Cổ phần
audio
impact
sự va chạm
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
record
kỷ lục
audio
worth
đáng giá
audio
gain
nhận được
audio
record
kỷ lục
audio
worth
đáng giá
audio
gain
nhận được
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
positive
tích cực
audio
quarterly
hàng quý
audio
remains
còn lại
audio
internal
nội bộ
audio
surge
dâng trào
audio
movement
sự chuyển động
audio
positive
tích cực
audio
quarterly
hàng quý
audio
remains
còn lại
audio
internal
nội bộ
audio
surge
dâng trào
audio
movement
sự chuyển động
audio
announcement
thông báo
audio
scrutiny
sự xem xét kỹ lưỡng
View less

Other articles

News
VOA 2024-02-28 22:30:12
News
VOA 2024-02-28 22:30:08
News
VOA 2024-02-28 22:30:03
News
NW 2024-02-28 19:31:53
News
TODAII 2024-02-28 19:31:43
News
TODAII 2024-02-28 19:31:35
News
TODAII 2024-02-28 19:31:34
News
NW 2024-02-28 19:31:28
News
NW 2024-02-28 19:31:21
News
NW 2024-02-28 19:31:16