flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Tourists caught wearing swimsuit at Phuket airport

Save News
2024-02-04 19:31:55
Translation suggestions
Tourists caught wearing swimsuit at Phuket airport
Source: TODAII
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

Tuấn Nguyễn
0 1
2024-02-05
Ly Nguyễn Thị Trúc
0 0
2024-02-08
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
foreign
nước ngoài
audio
men
đàn ông
audio
only
chỉ một
audio
swimming
bơi lội
audio
international
quốc tế
audio
airport
sân bay
audio
foreign
nước ngoài
audio
men
đàn ông
audio
only
chỉ một
audio
swimming
bơi lội
audio
international
quốc tế
audio
airport
sân bay
audio
culture
văn hoá
audio
stand
đứng
audio
while
trong khi
audio
first
Đầu tiên
audio
time
thời gian
audio
near
gần
audio
past
quá khứ
audio
put
đặt
audio
clothes
quần áo
audio
before
trước
audio
beach
bãi biển
audio
island
hòn đảo
audio
april
tháng tư
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
picture
hình ảnh
audio
as
BẰNG
audio
luggage
hành lý
audio
similar
tương tự
audio
picture
hình ảnh
audio
as
BẰNG
audio
luggage
hành lý
audio
similar
tương tự
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
public
công cộng
audio
public
công cộng
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
others
những người khác
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
others
những người khác
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
terminal
thiết bị đầu cuối
audio
behavior
hành vi
audio
discomfort
khó chịu
audio
incident
sự cố
audio
empty
trống
audio
disapproval
không tán thành
audio
terminal
thiết bị đầu cuối
audio
behavior
hành vi
audio
discomfort
khó chịu
audio
incident
sự cố
audio
empty
trống
audio
disapproval
không tán thành
View less

Other articles

image news
VOA 2024-02-28 22:30:12
image news
VOA 2024-02-28 22:30:08
image news
VOA 2024-02-28 22:30:03
News
NW 2024-02-28 19:31:53
News
TODAII 2024-02-28 19:31:43
News
TODAII 2024-02-28 19:31:35
News
TODAII 2024-02-28 19:31:34
News
NW 2024-02-28 19:31:28
News
NW 2024-02-28 19:31:21
News
NW 2024-02-28 19:31:16