flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Indonesia targets 1,000 foreigners via 'golden visa' program

Save News
2024-01-31 19:32:20
Translation suggestions
Indonesia targets 1,000 foreigners via 'golden visa' program
Source: TODAII
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Tuấn Nguyễn
0 0
2024-02-05
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
government
chính phủ
audio
attract
thu hút
audio
program
chương trình
audio
draw
vẽ tranh
audio
high
cao
audio
quality
chất lượng
audio
government
chính phủ
audio
attract
thu hút
audio
program
chương trình
audio
draw
vẽ tranh
audio
high
cao
audio
quality
chất lượng
audio
into
vào trong
audio
country
quốc gia
audio
policy
chính sách
audio
under
dưới
audio
amount
số lượng
audio
company
công ty
audio
million
triệu
audio
year
năm
audio
while
trong khi
audio
health
sức khỏe
audio
research
nghiên cứu
audio
technology
công nghệ
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
beach
bãi biển
audio
implement
thực hiện
audio
individual
cá nhân
audio
establish
thành lập
audio
least
ít nhất
audio
eligible
đạt chuẩn
audio
beach
bãi biển
audio
implement
thực hiện
audio
individual
cá nhân
audio
establish
thành lập
audio
least
ít nhất
audio
eligible
đạt chuẩn
audio
permit
cho phép làm gì
audio
as
BẰNG
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
region
vùng
audio
through
bởi vì
audio
talent
tài năng
audio
region
vùng
audio
through
bởi vì
audio
talent
tài năng
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
via
qua
audio
director
giám đốc
audio
general
tổng quan
audio
stay
ở lại
audio
via
qua
audio
director
giám đốc
audio
general
tổng quan
audio
stay
ở lại
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
corporate
công ty
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
immigration
nhập cư
audio
capital
thủ đô
audio
corporate
công ty
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
immigration
nhập cư
audio
capital
thủ đô
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-21 07:33:24
News
NW 2024-02-21 07:33:18
News
TODAII 2024-02-21 07:33:11
News
FOX 2024-02-21 07:33:06
News
TODAII 2024-02-21 07:32:59
News
TODAII 2024-02-21 07:32:53
News
TODAII 2024-02-21 07:32:46
News
TODAII 2024-02-21 07:32:40
News
TODAII 2024-02-21 07:32:32
News
TODAII 2024-02-21 07:32:26