flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

TikTok won’t commit to stopping US data flows to China

Save News
2022-09-17 07:30:47
Translation suggestions
TikTok won’t commit to stopping US data flows to China
Source: CNN
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
company
công ty
audio
staff
nhân viên
audio
question
câu hỏi
audio
cut
cắt
audio
both
cả hai
audio
make
làm
audio
company
công ty
audio
staff
nhân viên
audio
question
câu hỏi
audio
cut
cắt
audio
both
cả hai
audio
make
làm
audio
way
đường
audio
government
chính phủ
audio
part
phần
audio
before
trước
audio
customer
khách hàng
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
wednesday
thứ tư
audio
whether
liệu
audio
access
truy cập
audio
data
dữ liệu
audio
based
dựa trên
audio
as
BẰNG
audio
wednesday
thứ tư
audio
whether
liệu
audio
access
truy cập
audio
data
dữ liệu
audio
based
dựa trên
audio
as
BẰNG
audio
willing
sẵn sàng
audio
security
bảo vệ
audio
firm
vững chãi
audio
above
bên trên
audio
instead
thay vì
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
satisfy
thỏa mãn
audio
chief
người đứng đầu
audio
restrict
hạn chế
audio
risk
rủi ro
audio
satisfy
thỏa mãn
audio
chief
người đứng đầu
audio
restrict
hạn chế
audio
risk
rủi ro
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
comply
tuân thủ
audio
officer
nhân viên văn phòng
audio
comply
tuân thủ
audio
officer
nhân viên văn phòng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
off
tắt
audio
outcome
kết quả
audio
legislation
pháp luật
audio
commit
làm
audio
privacy
sự riêng tư
audio
hearing
thính giác
audio
off
tắt
audio
outcome
kết quả
audio
legislation
pháp luật
audio
commit
làm
audio
privacy
sự riêng tư
audio
hearing
thính giác
audio
secure
chắc chắn
View less

Other articles