flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

More Canadians Do Not Want Monarchy to Continue

Save News
2022-09-16 22:30:11
Translation suggestions
More Canadians Do Not Want Monarchy to Continue
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
more
hơn
audio
want
muốn
audio
continue
Tiếp tục
audio
many
nhiều
audio
number
con số
audio
come
đến
audio
more
hơn
audio
want
muốn
audio
continue
Tiếp tục
audio
many
nhiều
audio
number
con số
audio
come
đến
audio
however
Tuy nhiên
audio
mean
nghĩa là
audio
there
ở đó
audio
little
nhỏ bé
audio
wish
ước
audio
change
thay đổi
audio
late
muộn
audio
country
quốc gia
audio
part
phần
audio
until
cho đến khi
audio
now
Hiện nay
audio
member
thành viên
audio
opinion
ý kiến
audio
april
tháng tư
audio
percent
phần trăm
audio
january
tháng Giêng
audio
only
chỉ một
audio
new
mới
audio
group
nhóm
audio
feel
cảm thấy
audio
sorry
Xin lỗi
audio
family
gia đình
audio
after
sau đó
audio
find
tìm thấy
audio
less
ít hơn
audio
people
mọi người
audio
see
nhìn thấy
audio
usually
thường xuyên
audio
university
trường đại học
audio
article
bài báo
audio
free
miễn phí
audio
say
nói
audio
system
hệ thống
audio
also
Mà còn
audio
both
cả hai
audio
invite
mời
audio
other
khác
audio
down
xuống
audio
road
đường
audio
than
hơn
audio
tuesday
Thứ ba
audio
while
trong khi
audio
always
luôn luôn
audio
open
mở
audio
big
to lớn
audio
like
giống
audio
economy
kinh tế
audio
without
không có
audio
government
chính phủ
audio
important
quan trọng
audio
difficult
khó
audio
person
người
audio
opportunity
cơ hội
audio
activity
hoạt động
audio
question
câu hỏi
audio
order
đặt hàng
audio
information
thông tin
audio
most
hầu hết
audio
think
nghĩ
audio
time
thời gian
audio
during
trong lúc
audio
sure
Chắc chắn
audio
happen
xảy ra
audio
large
lớn
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
into
vào
audio
as
BẰNG
audio
head
cái đầu
audio
public
công cộng
audio
study
học
audio
found
thành lập
audio
into
vào
audio
as
BẰNG
audio
head
cái đầu
audio
public
công cộng
audio
study
học
audio
found
thành lập
audio
relationship
mối quan hệ
audio
mostly
hầu hết
audio
even
thậm chí
audio
need
nhu cầu
audio
power
quyền lực
audio
effort
cố gắng
audio
least
ít nhất
audio
approve
chấp thuận
audio
position
chức vụ
audio
almost
hầu hết
audio
several
một số
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
period
kỳ
audio
should
nên
audio
those
những thứ kia
audio
population
dân số
audio
plus
thêm
audio
chance
cơ hội
audio
period
kỳ
audio
should
nên
audio
those
những thứ kia
audio
population
dân số
audio
plus
thêm
audio
chance
cơ hội
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
series
loạt
audio
former
trước
audio
state
tình trạng
audio
institute
học viện
audio
professor
giáo sư
audio
press
nhấn
audio
series
loạt
audio
former
trước
audio
state
tình trạng
audio
institute
học viện
audio
professor
giáo sư
audio
press
nhấn
audio
whole
trọn
audio
lot
nhiều
audio
complex
tổ hợp
audio
science
khoa học
audio
work
công việc
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
get
được
audio
monarch
Quốc vương
audio
native
tự nhiên
audio
colonial
thuộc địa
audio
reign
trị vì
audio
marked
đánh dấu
audio
get
được
audio
monarch
Quốc vương
audio
native
tự nhiên
audio
colonial
thuộc địa
audio
reign
trị vì
audio
marked
đánh dấu
audio
democracy
nền dân chủ
audio
represent
đại diện
audio
attachment
tập tin đính kèm
audio
alongside
bên cạnh
audio
risky
rủi ro
audio
debate
tranh luận
audio
inevitably
tất yếu
audio
prime
xuất sắc
audio
inevitable
không thể tránh khỏi
audio
connection
sự liên quan
audio
besides
bên cạnh đó
audio
massive
to lớn
audio
crown
vương miện
audio
provincial
tỉnh
audio
parliament
quốc hội
audio
minister
bộ trưởng, mục sư
audio
climate
khí hậu
audio
kingdom
Vương quốc
View less

Other articles