flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

South Korea Angry Over New U.S. Trade Policy

Save News
2022-09-14 22:30:16
Translation suggestions
South Korea Angry Over New U.S. Trade Policy
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Luân Nguyễn Hoàng
0 0
2022-09-20
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
new
mới
audio
policy
chính sách
audio
vehicle
phương tiện giao thông
audio
relations
quan hệ
audio
between
giữa
audio
month
tháng
audio
new
mới
audio
policy
chính sách
audio
vehicle
phương tiện giao thông
audio
relations
quan hệ
audio
between
giữa
audio
month
tháng
audio
much
nhiều
audio
say
nói
audio
bill
hóa đơn
audio
also
Mà còn
audio
most
hầu hết
audio
together
cùng nhau
audio
second
thứ hai
audio
only
chỉ một
audio
more
hơn
audio
business
việc kinh doanh
audio
world
thế giới
audio
organization
tổ chức
audio
free
miễn phí
audio
each
mỗi
audio
both
cả hai
audio
opinion
ý kiến
audio
government
chính phủ
audio
end
kết thúc
audio
part
phần
audio
country
quốc gia
audio
conference
hội nghị
audio
tuesday
Thứ ba
audio
trust
lòng tin
audio
good
Tốt
audio
difficult
khó
audio
home
trang chủ
audio
than
hơn
audio
other
khác
audio
president
chủ tịch
audio
office
văn phòng
audio
expand
mở rộng
audio
reduce
giảm bớt
audio
there
ở đó
audio
still
vẫn
audio
far
xa
audio
university
trường đại học
audio
number
con số
audio
might
có thể
audio
hold
giữ
audio
quickly
nhanh
audio
result
kết quả
audio
again
lại
audio
become
trở nên
audio
great
Tuyệt
audio
small
bé nhỏ
audio
put
đặt
audio
stand
đứng
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
nation
quốc gia
audio
over
qua
audio
tax
Thuế
audio
law
pháp luật
audio
against
chống lại
audio
issue
vấn đề
audio
nation
quốc gia
audio
over
qua
audio
tax
Thuế
audio
law
pháp luật
audio
against
chống lại
audio
issue
vấn đề
audio
as
BẰNG
audio
assist
hỗ trợ
audio
supply
cung cấp
audio
overseas
Hải ngoại
audio
among
giữa
audio
place
địa điểm
audio
sales
việc bán hàng
audio
market
chợ
audio
agreement
hiệp định
audio
several
một số
audio
relationship
mối quan hệ
audio
security
bảo vệ
audio
effect
tác dụng
audio
recent
gần đây
audio
average
trung bình
audio
take
lấy
audio
position
chức vụ
audio
once
một lần
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
assemble
tập hợp
audio
south
phía nam
audio
north
phía bắc
audio
measure
đo lường
audio
such
như là
audio
should
nên
audio
assemble
tập hợp
audio
south
phía nam
audio
north
phía bắc
audio
measure
đo lường
audio
such
như là
audio
should
nên
audio
those
những thứ kia
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
writer
nhà văn
audio
trade
buôn bán
audio
last
cuối cùng
audio
worth
đáng giá
audio
press
nhấn
audio
professor
giáo sư
audio
writer
nhà văn
audio
trade
buôn bán
audio
last
cuối cùng
audio
worth
đáng giá
audio
press
nhấn
audio
professor
giáo sư
audio
citizen
công dân
audio
major
lớn lao
audio
line
đường kẻ
audio
get
lấy
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
official
chính thức
audio
inflation
lạm phát
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
remains
còn lại
audio
conservative
thận trọng
audio
dispute
tranh luận
audio
official
chính thức
audio
inflation
lạm phát
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
remains
còn lại
audio
conservative
thận trọng
audio
dispute
tranh luận
audio
block
khối
audio
liberal
tự do
audio
critical
phê bình
audio
legislation
pháp luật
audio
unlikely
không thể
audio
diplomatic
ngoại giao
audio
influence
ảnh hưởng
audio
adopt
nhận nuôi
audio
minister
bộ trưởng, mục sư
audio
economics
Kinh tế học
audio
passive
thụ động
audio
mentality
tâm lý
View less

Other articles