flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Aer Lingus cancels all flights from Dublin Airport due to IT breakdown

Save News
2022-09-11 07:30:48
Translation suggestions
Aer Lingus cancels all flights from Dublin Airport due to IT breakdown
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Mỹ Dung Đỗ
0 0
2022-09-11
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
system
hệ thống
audio
computer
máy tính
audio
bring
mang đến
audio
back
mặt sau
audio
people
mọi người
audio
visit
thăm nom
audio
system
hệ thống
audio
computer
máy tính
audio
bring
mang đến
audio
back
mặt sau
audio
people
mọi người
audio
visit
thăm nom
audio
airport
sân bay
audio
travel
du lịch
audio
free
miễn phí
audio
call
gọi
audio
center
trung tâm
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
because
bởi vì
audio
airline
hãng hàng không
audio
due
quá hạn
audio
because
bởi vì
audio
airline
hãng hàng không
audio
due
quá hạn
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
depart
khởi hành
audio
network
mạng
audio
disruption
gián đoạn
audio
sincerely
trân trọng
audio
depart
khởi hành
audio
network
mạng
audio
disruption
gián đoạn
audio
sincerely
trân trọng
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
through
qua
audio
statement
tuyên bố
audio
uk
Vương quốc Anh
audio
serious
nghiêm trọng
audio
social
xã hội
audio
through
qua
audio
statement
tuyên bố
audio
uk
Vương quốc Anh
audio
serious
nghiêm trọng
audio
social
xã hội
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
media
phương tiện truyền thông
audio
cork
nút bần
audio
rescue
giải thoát
audio
carrier
vận chuyển
audio
breakdown
phá vỡ
audio
bound
ràng buộc
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
cork
nút bần
audio
rescue
giải thoát
audio
carrier
vận chuyển
audio
breakdown
phá vỡ
audio
bound
ràng buộc
View less

Other articles