flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

AMC’s hype machine can’t fix the broken economics of movie theaters

Save News
2022-09-09 19:30:37
Translation suggestions
AMC’s hype machine can’t fix the broken economics of movie theaters
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Nhung Nguyet
0 0
2022-09-09
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
just
chỉ
audio
new
mới
audio
current
hiện hành
audio
price
giá
audio
around
xung quanh
audio
time
thời gian
audio
just
chỉ
audio
new
mới
audio
current
hiện hành
audio
price
giá
audio
around
xung quanh
audio
time
thời gian
audio
total
tổng cộng
audio
close
đóng
audio
see
nhìn thấy
audio
percent
phần trăm
audio
only
chỉ một
audio
most
hầu hết
audio
few
một vài
audio
share
chia sẻ
audio
than
hơn
audio
where
Ở đâu
audio
report
báo cáo
audio
million
triệu
audio
year
năm
audio
while
trong khi
audio
increase
tăng
audio
billion
tỷ
audio
now
Hiện nay
audio
other
khác
audio
movie
bộ phim
audio
also
Mà còn
audio
step
bước chân
audio
machine
máy móc
audio
theater
nhà hát
audio
top
đứng đầu
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
summer
mùa hè
audio
prior
trước
audio
since
từ
audio
value
giá trị
audio
decline
sự suy sụp
audio
recent
gần đây
audio
summer
mùa hè
audio
prior
trước
audio
since
từ
audio
value
giá trị
audio
decline
sự suy sụp
audio
recent
gần đây
audio
approximately
khoảng
audio
sales
việc bán hàng
audio
firm
vững chãi
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
fix
sửa chữa
audio
corporation
tập đoàn
audio
loss
sự mất mát
audio
through
bởi vì
audio
various
nhiều
audio
fix
sửa chữa
audio
corporation
tập đoàn
audio
loss
sự mất mát
audio
through
bởi vì
audio
various
nhiều
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
stock
kho
audio
class
lớp học
audio
renowned
nổi tiếng
audio
gold
vàng
audio
stock
kho
audio
class
lớp học
audio
renowned
nổi tiếng
audio
gold
vàng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
chain
chuỗi
audio
ape
vượn
audio
popcorn
bắp rang bơ
audio
pick
nhặt
audio
chain
chuỗi
audio
ape
vượn
audio
popcorn
bắp rang bơ
audio
pick
nhặt
View less

Other articles