flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Solomon Islands to Delay Election, Raising New Concerns

Save News
2022-09-08 22:30:20
Translation suggestions
Solomon Islands to Delay Election, Raising New Concerns
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
delay
trì hoãn
audio
new
mới
audio
island
hòn đảo
audio
nation
Quốc gia
audio
thursday
thứ năm
audio
until
cho đến khi
audio
delay
trì hoãn
audio
new
mới
audio
island
hòn đảo
audio
nation
Quốc gia
audio
thursday
thứ năm
audio
until
cho đến khi
audio
next
Kế tiếp
audio
year
năm
audio
say
nói
audio
move
di chuyển
audio
more
hơn
audio
necessary
cần thiết
audio
event
sự kiện
audio
same
như nhau
audio
time
thời gian
audio
too
cũng vậy
audio
difficult
khó
audio
government
chính phủ
audio
people
mọi người
audio
bill
hóa đơn
audio
result
kết quả
audio
than
hơn
audio
country
quốc gia
audio
clear
thông thoáng
audio
also
Mà còn
audio
way
đường
audio
quickly
nhanh
audio
able
có thể
audio
change
thay đổi
audio
november
tháng mười một
audio
decision
phán quyết
audio
later
sau đó
audio
after
sau đó
audio
building
xây dựng
audio
month
tháng
audio
area
khu vực
audio
service
dịch vụ
audio
big
to lớn
audio
world
thế giới
audio
other
khác
audio
foreign
nước ngoài
audio
week
tuần
audio
help
giúp đỡ
audio
keep
giữ
audio
into
vào trong
audio
often
thường
audio
person
người
audio
part
phần
audio
different
khác biệt
audio
document
tài liệu
audio
someone
người nào đó
audio
choose
chọn
audio
organization
tổ chức
audio
business
việc kinh doanh
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
personal
cá nhân
audio
effort
cố gắng
audio
power
quyền lực
audio
lead
chỉ huy
audio
leader
lãnh đạo
audio
vote
bỏ phiếu
audio
personal
cá nhân
audio
effort
cố gắng
audio
power
quyền lực
audio
lead
chỉ huy
audio
leader
lãnh đạo
audio
vote
bỏ phiếu
audio
remain
duy trì
audio
region
vùng đất
audio
as
BẰNG
audio
against
chống lại
audio
normal
Bình thường
audio
process
quá trình
audio
public
công cộng
audio
ensure
đảm bảo
audio
found
thành lập
audio
since
từ
audio
security
bảo vệ
audio
agreement
hiệp định
audio
among
giữa
audio
present
hiện tại
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
damage
thiệt hại
audio
south
phía nam
audio
through
bởi vì
audio
run
chạy
audio
deal
thỏa thuận
audio
others
người khác
audio
damage
thiệt hại
audio
south
phía nam
audio
through
bởi vì
audio
run
chạy
audio
deal
thỏa thuận
audio
others
người khác
audio
secretary
thư ký
audio
earlier
sớm hơn
audio
pay
chi trả
audio
offer
lời đề nghị
audio
direct
trực tiếp
audio
separate
chia
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
piece
mảnh
audio
general
tổng quan
audio
right
Phải
audio
get
lấy
audio
last
cuối cùng
audio
then
sau đó
audio
piece
mảnh
audio
general
tổng quan
audio
right
Phải
audio
get
lấy
audio
last
cuối cùng
audio
then
sau đó
audio
progress
tiến triển
audio
state
tình trạng
audio
statement
tuyên bố
audio
plan
kế hoạch
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
work
làm việc
audio
scheme
cơ chế
audio
constitution
cấu tạo
audio
doubtful
nghi ngờ
audio
recognition
sự công nhận
audio
notably
đáng chú ý
audio
work
làm việc
audio
scheme
cơ chế
audio
constitution
cấu tạo
audio
doubtful
nghi ngờ
audio
recognition
sự công nhận
audio
notably
đáng chú ý
audio
deputy
phó
audio
democracy
nền dân chủ
audio
interference
sự can thiệp
audio
foolish
khờ dại
audio
attack
tấn công
audio
proposal
đề xuất
audio
election
cuộc bầu cử
audio
civil
dân sự
audio
prime
xuất sắc
audio
majority
số đông
audio
diplomatic
ngoại giao
audio
strengthen
tăng cường
audio
memorial
Đài kỷ niệm
audio
influence
ảnh hưởng
audio
opposition
Sự đối lập
audio
amendment
sửa đổi
audio
minister
bộ trưởng, mục sư
audio
parliament
quốc hội
audio
defer
hoãn lại
audio
capital
thủ đô
audio
protest
phản kháng
audio
violent
hung bạo
View less

Other articles