flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

What to expect at Apple's 'far out' iPhone 14 event

Save News
2022-09-07 07:30:34
Translation suggestions
What to expect at Apple's 'far out' iPhone 14 event
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

Nguyễn Mạnh
0 0
2022-09-07
Meow
0 0
2022-09-07
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
event
sự kiện
audio
wednesday
Thứ Tư
audio
apple
quả táo
audio
most
hầu hết
audio
begin
bắt đầu
audio
morning
buổi sáng
audio
event
sự kiện
audio
wednesday
Thứ Tư
audio
apple
quả táo
audio
most
hầu hết
audio
begin
bắt đầu
audio
morning
buổi sáng
audio
website
trang mạng
audio
cook
đầu bếp
audio
team
đội
audio
more
hơn
audio
expensive
đắt
audio
see
nhìn thấy
audio
price
giá
audio
increase
tăng
audio
hundred
trăm
audio
decide
quyết định
audio
future
tương lai
audio
design
thiết kế
audio
move
di chuyển
audio
there
ở đó
audio
also
Mà còn
audio
arrive
đến
audio
without
không có
audio
card
Thẻ
audio
expect
trông chờ
audio
far
xa
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
september
tháng chín
audio
take
lấy
audio
place
địa điểm
audio
present
hiện tại
audio
recent
gần đây
audio
promptly
kịp thời
audio
september
tháng chín
audio
take
lấy
audio
place
địa điểm
audio
present
hiện tại
audio
recent
gần đây
audio
promptly
kịp thời
audio
as
BẰNG
audio
least
ít nhất
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
trend
xu hướng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
annual
hàng năm
audio
well
Tốt
audio
anticipate
đoán trước
audio
chief
người đứng đầu
audio
executive
điều hành
audio
via
thông qua
audio
annual
hàng năm
audio
well
Tốt
audio
anticipate
đoán trước
audio
chief
người đứng đầu
audio
executive
điều hành
audio
via
thông qua
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
toward
hướng tới
audio
model
người mẫu
audio
live
sống
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
preview
xem trước
audio
toward
hướng tới
audio
model
người mẫu
audio
live
sống
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
preview
xem trước
audio
officer
nhân viên văn phòng
audio
wireless
không dây
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
physical
thể chất
audio
port
Hải cảng
audio
consistent
nhất quán
audio
abandon
bỏ rơi
audio
physical
thể chất
audio
port
Hải cảng
audio
consistent
nhất quán
audio
abandon
bỏ rơi
View less

Other articles