flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Chinese company profits are collapsing like its 2020 again

Save News
2022-09-03 19:30:21
Translation suggestions
Chinese company profits are collapsing like its 2020 again
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Dương Văn Phương
0 0
2022-09-03
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
first
Đầu tiên
audio
half
một nửa
audio
year
năm
audio
now
Hiện nay
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
first
Đầu tiên
audio
half
một nửa
audio
year
năm
audio
now
Hiện nay
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
information
thông tin
audio
bad
xấu
audio
season
mùa
audio
result
kết quả
audio
second
thứ hai
audio
end
kết thúc
audio
billion
tỷ
audio
real
thực tế
audio
company
công ty
audio
travel
du lịch
audio
because
bởi vì
audio
also
Mà còn
audio
like
giống
audio
again
lại
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
policy
chính sách
audio
public
công cộng
audio
data
dữ liệu
audio
choice
sự lựa chọn
audio
significant
có ý nghĩa
audio
show
trình diễn
audio
policy
chính sách
audio
public
công cộng
audio
data
dữ liệu
audio
choice
sự lựa chọn
audio
significant
có ý nghĩa
audio
show
trình diễn
audio
profit
lợi nhuận
audio
almost
hầu hết
audio
as
BẰNG
audio
ever
bao giờ
audio
since
từ
audio
quarter
một phần tư
audio
revenue
doanh thu
audio
period
Giai đoạn
audio
decline
sự suy sụp
audio
prevent
ngăn chặn
audio
airline
hãng hàng không
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
expenses
chi phí
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
take
lấy
audio
fall
ngã
audio
earlier
sớm hơn
audio
record
ghi
audio
pay
chi trả
audio
take
lấy
audio
fall
ngã
audio
earlier
sớm hơn
audio
record
ghi
audio
pay
chi trả
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
fuel
nhiên liệu
audio
expansion
sự bành trướng
audio
estate
tài sản
audio
currency
tiền tệ
audio
toll
số điện thoại
audio
financial
tài chính
audio
fuel
nhiên liệu
audio
expansion
sự bành trướng
audio
estate
tài sản
audio
currency
tiền tệ
audio
toll
số điện thoại
audio
financial
tài chính
audio
worst
tồi tệ nhất
audio
aircraft
phi cơ
audio
debt
món nợ
audio
crisis
khủng hoảng
View less

Other articles