flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Study: Fossil Bones Add to Evidence about Earliest Ancestor

Save News
2022-09-02 22:30:08
Translation suggestions
Study: Fossil Bones Add to Evidence about Earliest Ancestor
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hà My
0 0
2022-09-03
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
add
thêm vào
audio
say
nói
audio
new
mới
audio
support
ủng hộ
audio
near
gần
audio
nation
Quốc gia
audio
add
thêm vào
audio
say
nói
audio
new
mới
audio
support
ủng hộ
audio
near
gần
audio
nation
Quốc gia
audio
now
Hiện nay
audio
team
đội
audio
move
di chuyển
audio
main
chủ yếu
audio
between
giữa
audio
human
nhân loại
audio
while
trong khi
audio
still
vẫn
audio
able
có thể
audio
around
xung quanh
audio
back
mặt sau
audio
million
triệu
audio
ago
trước kia
audio
far
xa
audio
than
hơn
audio
other
khác
audio
early
sớm
audio
group
nhóm
audio
modern
hiện đại
audio
university
trường đại học
audio
animal
động vật
audio
where
Ở đâu
audio
however
Tuy nhiên
audio
first
Đầu tiên
audio
there
ở đó
audio
just
chỉ
audio
total
tổng cộng
audio
continue
Tiếp tục
audio
museum
bảo tàng
audio
history
lịch sử
audio
more
hơn
audio
research
nghiên cứu
audio
find
tìm thấy
audio
also
Mà còn
audio
past
quá khứ
audio
believe
tin tưởng
audio
might
có thể
audio
program
chương trình
audio
better
tốt hơn
audio
real
thực tế
audio
come
đến
audio
down
xuống
audio
difficult
khó
audio
see
nhìn thấy
audio
produce
sản xuất
audio
young
trẻ
audio
quality
chất lượng
audio
important
quan trọng
audio
part
phần
audio
regular
thường xuyên
audio
way
đường
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
change
thay đổi
audio
study
học
audio
found
thành lập
audio
instead
thay vì
audio
division
phân công
audio
related
có liên quan
audio
change
thay đổi
audio
study
học
audio
found
thành lập
audio
instead
thay vì
audio
division
phân công
audio
related
có liên quan
audio
head
cái đầu
audio
based
dựa trên
audio
latest
muộn nhất
audio
collection
bộ sưu tập
audio
probably
có lẽ
audio
over
qua
audio
likely
rất có thể
audio
place
địa điểm
audio
yet
chưa
audio
though
mặc dù
audio
as
BẰNG
audio
possible
khả thi
audio
field
cánh đồng
audio
show
trình diễn
audio
plant
thực vật
audio
similar
tương tự
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
process
quá trình
audio
toward
theo hướng
audio
publication
sự xuất bản
audio
natural
tự nhiên
audio
common
chung
audio
process
quá trình
audio
toward
theo hướng
audio
publication
sự xuất bản
audio
natural
tự nhiên
audio
common
chung
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
such
như vậy
audio
existing
hiện có
audio
work
công việc
audio
nature
thiên nhiên
audio
such
như vậy
audio
existing
hiện có
audio
work
công việc
audio
nature
thiên nhiên
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
press
nhấn
audio
evidence
chứng cớ
audio
ancestor
tổ tiên
audio
species
giống loài
audio
brain
não
audio
arms
cánh tay
audio
press
nhấn
audio
evidence
chứng cớ
audio
ancestor
tổ tiên
audio
species
giống loài
audio
brain
não
audio
arms
cánh tay
audio
feature
tính năng
audio
skeleton
bộ xương
audio
typical
đặc trưng
audio
gradual
dần dần
audio
fossil
hóa thạch
audio
ape
vượn
audio
convinced
bị thuyết phục
audio
thigh
đùi
audio
debate
tranh luận
audio
evolution
sự tiến hóa
audio
skull
đầu lâu
audio
upright
ngay thẳng
View less

Other articles