flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

IAEA plans to establish permanent presence at Zaporizhzhia nuclear plant

Save News
2022-09-01 07:30:31
Translation suggestions
IAEA plans to establish permanent presence at Zaporizhzhia nuclear plant
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Phuong Nguyenvan
0 0
2022-09-01
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
group
nhóm
audio
other
khác
audio
wednesday
Thứ Tư
audio
thursday
thứ năm
audio
also
Mà còn
audio
building
xây dựng
audio
group
nhóm
audio
other
khác
audio
wednesday
Thứ Tư
audio
thursday
thứ năm
audio
also
Mà còn
audio
building
xây dựng
audio
march
bước đều
audio
soon
sớm
audio
after
sau đó
audio
government
chính phủ
audio
president
chủ tịch
audio
help
giúp đỡ
audio
accident
tai nạn
audio
like
giống
audio
protect
bảo vệ
audio
international
quốc tế
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
where
ở đâu
audio
head
cái đầu
audio
plant
thực vật
audio
kind
loại
audio
access
truy cập
audio
upon
trên
audio
where
ở đâu
audio
head
cái đầu
audio
plant
thực vật
audio
kind
loại
audio
access
truy cập
audio
upon
trên
audio
since
từ
audio
establish
thành lập
audio
energy
năng lượng
audio
agency
hãng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
power
quyền lực
audio
deal
thỏa thuận
audio
others
người khác
audio
power
quyền lực
audio
deal
thỏa thuận
audio
others
người khác
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
nearby
lân cận
audio
supposed
giả sử
audio
given
được cho
audio
work
công việc
audio
nearby
lân cận
audio
supposed
giả sử
audio
given
được cho
audio
work
công việc
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
permanent
vĩnh viễn
audio
duration
khoảng thời gian
audio
presence
sự hiện diện
audio
nuclear
hạt nhân
audio
unlikely
không thể
audio
constant
không thay đổi
audio
permanent
vĩnh viễn
audio
duration
khoảng thời gian
audio
presence
sự hiện diện
audio
nuclear
hạt nhân
audio
unlikely
không thể
audio
constant
không thay đổi
audio
mission
Sứ mệnh
audio
military
quân đội
View less

Other articles