flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Common steroids used for asthma, allergies linked to brain decline, study finds

Save News
2022-08-31 19:30:23
Translation suggestions
Common steroids used for asthma, allergies linked to brain decline, study finds
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

Như Quỳnh Nguyễn
0 0
2022-09-01
Lan Mây
0 0
2022-09-01
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
white
trắng
audio
system
hệ thống
audio
information
thông tin
audio
less
ít hơn
audio
like
giống
audio
most
hầu hết
audio
white
trắng
audio
system
hệ thống
audio
information
thông tin
audio
less
ít hơn
audio
like
giống
audio
most
hầu hết
audio
often
thường
audio
later
sau đó
audio
life
mạng sống
audio
people
mọi người
audio
use
sử dụng
audio
time
thời gian
audio
long
dài
audio
few
một vài
audio
keep
giữ
audio
doctor
bác sĩ
audio
during
trong lúc
audio
new
mới
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
other
khác
audio
as
BẰNG
audio
capacity
dung tích
audio
process
quá trình
audio
attention
chú ý
audio
recall
nhớ lại
audio
other
khác
audio
as
BẰNG
audio
capacity
dung tích
audio
process
quá trình
audio
attention
chú ý
audio
recall
nhớ lại
audio
variety
đa dạng
audio
damage
hư hại
audio
over
qua
audio
period
Giai đoạn
audio
study
học
audio
effect
tác dụng
audio
management
sự quản lý
audio
take
lấy
audio
talk
nói chuyện
audio
decline
sự suy sụp
audio
found
thành lập
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
type
audio
matter
vấn đề
audio
pay
chi trả
audio
those
những thứ kia
audio
type
audio
matter
vấn đề
audio
pay
chi trả
audio
those
những thứ kia
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
common
chung
audio
rest
nghỉ ngơi
audio
disease
bệnh
audio
common
chung
audio
rest
nghỉ ngơi
audio
disease
bệnh
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
off
tắt
audio
brain
não
audio
depression
trầm cảm
audio
prescribed
quy định
audio
memory
ký ức
audio
curb
lề đường
audio
off
tắt
audio
brain
não
audio
depression
trầm cảm
audio
prescribed
quy định
audio
memory
ký ức
audio
curb
lề đường
audio
nervous
lo lắng
audio
anxiety
sự lo lắng
audio
severe
nghiêm trọng
audio
tissue
audio
likelihood
khả năng xảy ra
audio
oral
miệng
audio
despair
tuyệt vọng
audio
desire
sự mong muốn
audio
prosperous
thịnh vượng
audio
chronic
mãn tính
View less

Other articles