flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

The Last Soviet Leader, Mikhai Gorbachev, Dies at 91

Save News
2022-08-30 22:30:16
Translation suggestions
The Last Soviet Leader, Mikhai Gorbachev, Dies at 91
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Phuong Nguyenvan
0 0
2022-08-31
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
president
chủ tịch
audio
tuesday
Thứ ba
audio
age
tuổi
audio
news
Tin tức
audio
information
thông tin
audio
hospital
bệnh viện
audio
president
chủ tịch
audio
tuesday
Thứ ba
audio
age
tuổi
audio
news
Tin tức
audio
information
thông tin
audio
hospital
bệnh viện
audio
office
văn phòng
audio
march
bước đều
audio
just
chỉ
audio
map
bản đồ
audio
party
buổi tiệc
audio
system
hệ thống
audio
policy
chính sách
audio
free
miễn phí
audio
also
Mà còn
audio
other
khác
audio
reduce
giảm bớt
audio
number
con số
audio
world
thế giới
audio
now
Hiện nay
audio
use
sử dụng
audio
put
đặt
audio
down
xuống
audio
after
sau đó
audio
december
tháng 12
audio
day
ngày
audio
later
sau đó
audio
try
thử
audio
hold
giữ
audio
together
cùng nhau
audio
because
bởi vì
audio
country
quốc gia
audio
immediately
ngay lập tức
audio
into
vào trong
audio
see
nhìn thấy
audio
myself
riêng tôi
audio
necessary
cần thiết
audio
often
thường
audio
again
lại
audio
prize
phần thưởng
audio
around
xung quanh
audio
home
trang chủ
audio
june
tháng sáu
audio
know
biết
audio
next
Kế tiếp
audio
difficult
khó
audio
each
mỗi
audio
complete
hoàn thành
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
top
hàng đầu
audio
leader
lãnh đạo
audio
based
dựa trên
audio
power
quyền lực
audio
over
qua
audio
as
BẰNG
audio
top
hàng đầu
audio
leader
lãnh đạo
audio
based
dựa trên
audio
power
quyền lực
audio
over
qua
audio
as
BẰNG
audio
control
điều khiển
audio
speech
lời nói
audio
agreement
hiệp định
audio
release
giải phóng
audio
once
một lần
audio
along
dọc theo
audio
agency
hãng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
situation
tình huống
audio
earlier
sớm hơn
audio
europe
Châu Âu
audio
secretary
thư ký
audio
set
bộ
audio
critic
nhà phê bình
audio
situation
tình huống
audio
earlier
sớm hơn
audio
europe
Châu Âu
audio
secretary
thư ký
audio
set
bộ
audio
critic
nhà phê bình
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
repeat
lặp lại
audio
last
cuối cùng
audio
treatment
sự đối đãi
audio
general
tổng quan
audio
state
tình trạng
audio
press
nhấn
audio
repeat
lặp lại
audio
last
cuối cùng
audio
treatment
sự đối đãi
audio
general
tổng quan
audio
state
tình trạng
audio
press
nhấn
audio
role
vai trò
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
official
chính thức
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
historic
mang tính lịch sử
audio
confusion
lú lẫn
audio
disorder
rối loạn
audio
clinic
phòng khám
audio
official
chính thức
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
historic
mang tính lịch sử
audio
confusion
lú lẫn
audio
disorder
rối loạn
audio
clinic
phòng khám
audio
confrontation
sự đối đầu
audio
outlet
chỗ thoát
audio
cemetery
nghĩa trang
audio
oppose
phản đối
audio
nuclear
hạt nhân
audio
disaster
thảm họa
audio
crush
người mình thích
audio
civil
dân sự
audio
liberal
tự do
audio
chaos
sự hỗn loạn
audio
brim
vành
audio
edge
bờ rìa
View less

Other articles