flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Hundreds of children among 1,000 people killed by Pakistan monsoon rains and floods

Save News
2022-08-29 19:30:29
Translation suggestions
Hundreds of children among 1,000 people killed by Pakistan monsoon rains and floods
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Vu Vuong Duy
0 0
2022-08-30
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
receive
nhận được
audio
alone
một mình
audio
government
chính phủ
audio
country
quốc gia
audio
request
lời yêu cầu
audio
million
triệu
audio
receive
nhận được
audio
alone
một mình
audio
government
chính phủ
audio
country
quốc gia
audio
request
lời yêu cầu
audio
million
triệu
audio
order
đặt hàng
audio
foreign
nước ngoài
audio
more
hơn
audio
change
thay đổi
audio
there
ở đó
audio
than
hơn
audio
june
tháng sáu
audio
children
những đứa trẻ
audio
people
mọi người
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
sunday
chủ nhật
audio
least
ít nhất
audio
purpose
mục đích
audio
collection
bộ sưu tập
audio
several
một số
audio
process
quá trình
audio
sunday
chủ nhật
audio
least
ít nhất
audio
purpose
mục đích
audio
collection
bộ sưu tập
audio
several
một số
audio
process
quá trình
audio
head
cái đầu
audio
management
sự quản lý
audio
agency
hãng
audio
assist
hỗ trợ
audio
damage
hư hại
audio
since
từ
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
among
trong số
audio
recover
hồi phục
audio
should
nên
audio
among
trong số
audio
recover
hồi phục
audio
should
nên
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
toward
hướng tới
audio
interior
Nội địa
audio
given
được cho
audio
form
hình thức
audio
toward
hướng tới
audio
interior
Nội địa
audio
given
được cho
audio
form
hình thức
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
last
cuối cùng
audio
assistance
hỗ trợ
audio
ministry
Bộ
audio
rescue
giải thoát
audio
relief
sự cứu tế
audio
currently
Hiện nay
audio
last
cuối cùng
audio
assistance
hỗ trợ
audio
ministry
Bộ
audio
rescue
giải thoát
audio
relief
sự cứu tế
audio
currently
Hiện nay
audio
disaster
thảm họa
audio
prime
xuất sắc
audio
severe
nghiêm trọng
audio
distribution
phân bổ
audio
humanitarian
nhân đạo
audio
minister
bộ trưởng, mục sư
audio
climate
khí hậu
audio
calamity
thiên tai
View less

Other articles