flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Why Singapore's gay sex law change is a double-edged sword for LGBTQ activists

Save News
2022-08-29 07:30:38
Translation suggestions
Why Singapore's gay sex law change is a double-edged sword for LGBTQ activists
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Đài Trang
0 0
2022-08-29
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
august
tháng tám
audio
however
Tuy nhiên
audio
government
chính phủ
audio
woman
đàn bà
audio
road
đường
audio
return
trở lại
audio
august
tháng tám
audio
however
Tuy nhiên
audio
government
chính phủ
audio
woman
đàn bà
audio
road
đường
audio
return
trở lại
audio
time
thời gian
audio
high
cao
audio
change
thay đổi
audio
week
tuần
audio
end
kết thúc
audio
between
giữa
audio
men
đàn ông
audio
like
giống
audio
big
to lớn
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
country
đất nước
audio
as
BẰNG
audio
law
pháp luật
audio
country
đất nước
audio
as
BẰNG
audio
law
pháp luật
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
speech
bài phát biểu
audio
administration
sự quản lý
audio
rather
hơn là
audio
speech
bài phát biểu
audio
administration
sự quản lý
audio
rather
hơn là
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
highlight
nổi bật
audio
institution
tổ chức
audio
highlight
nổi bật
audio
institution
tổ chức
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
claim
yêu cầu
audio
defend
phòng vệ
audio
constitution
cấu tạo
audio
court
tòa án
audio
uphold
ủng hộ
audio
prime
xuất sắc
audio
claim
yêu cầu
audio
defend
phòng vệ
audio
constitution
cấu tạo
audio
court
tòa án
audio
uphold
ủng hộ
audio
prime
xuất sắc
audio
slippery
trơn
audio
statute
quy chế
audio
victory
chiến thắng
audio
minister
bộ trưởng, mục sư
audio
announcement
thông báo
audio
opposition
Sự đối lập
View less

Other articles