flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Business and Word Choices: Nouns and Verbs

Save News
2022-08-25 22:30:41
Translation suggestions
Business and Word Choices: Nouns and Verbs
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Tu Nguyen van
0 0
2023-08-22
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
business
việc kinh doanh
audio
hire
Thuê
audio
ask
hỏi
audio
best
tốt nhất
audio
employee
người lao động
audio
people
mọi người
audio
business
việc kinh doanh
audio
hire
Thuê
audio
ask
hỏi
audio
best
tốt nhất
audio
employee
người lao động
audio
people
mọi người
audio
good
Tốt
audio
care
quan tâm
audio
consider
coi như
audio
like
giống
audio
into
vào trong
audio
way
đường
audio
put
đặt
audio
meaning
nghĩa
audio
report
báo cáo
audio
learn
học hỏi
audio
reduce
giảm bớt
audio
clear
thông thoáng
audio
better
tốt hơn
audio
let's
hãy
audio
start
bắt đầu
audio
away
xa
audio
order
đặt hàng
audio
understand
hiểu
audio
than
hơn
audio
often
thường
audio
result
kết quả
audio
walk
đi bộ
audio
policy
chính sách
audio
after
sau đó
audio
first
Đầu tiên
audio
much
nhiều
audio
just
chỉ
audio
because
bởi vì
audio
second
thứ hai
audio
more
hơn
audio
difficult
khó
audio
might
có thể
audio
change
thay đổi
audio
here
đây
audio
new
mới
audio
other
khác
audio
make
làm
audio
sure
Chắc chắn
audio
want
muốn
audio
book
sách
audio
example
ví dụ
audio
research
nghiên cứu
audio
graduate
tốt nghiệp
audio
program
chương trình
audio
time
thời gian
audio
decision
phán quyết
audio
drop
làm rơi
audio
opinion
ý kiến
audio
while
trong khi
audio
perfect
hoàn hảo
audio
provide
cung cấp
audio
useful
hữu ích
audio
think
nghĩ
audio
person
người
audio
where
Ở đâu
audio
job
công việc
audio
same
như nhau
audio
idea
ý tưởng
audio
true
ĐÚNG VẬY
audio
reason
lý do
audio
use
sử dụng
audio
next
Kế tiếp
audio
seem
có vẻ
audio
there
ở đó
audio
customer
khách hàng
audio
someone
người nào đó
audio
part
phần
audio
things
đồ đạc
audio
course
khóa học
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
university
đại học
audio
owner
người sở hữu
audio
take
lấy
audio
situation
tình huống
audio
except
ngoại trừ
audio
instead
thay vì
audio
university
đại học
audio
owner
người sở hữu
audio
take
lấy
audio
situation
tình huống
audio
except
ngoại trừ
audio
instead
thay vì
audio
language
ngôn ngữ
audio
position
chức vụ
audio
as
BẰNG
audio
tax
Thuế
audio
place
địa điểm
audio
establish
thành lập
audio
council
hội đồng
audio
check
kiểm tra
audio
whether
liệu
audio
expert
chuyên gia
audio
public
công cộng
audio
candidate
ứng viên
audio
employ
thuê
audio
goods
Các mặt hàng
audio
specific
cụ thể
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
degree
bằng cấp
audio
word
từ
audio
common
chung
audio
subject
chủ thể
audio
express
thể hiện
audio
practice
luyện tập
audio
degree
bằng cấp
audio
word
từ
audio
common
chung
audio
subject
chủ thể
audio
express
thể hiện
audio
practice
luyện tập
audio
race
loài
audio
chance
cơ hội
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
rather
đúng hơn
audio
right
Phải
audio
divide
chia
audio
form
hình thức
audio
work
công việc
audio
involve
liên quan
audio
rather
đúng hơn
audio
right
Phải
audio
divide
chia
audio
form
hình thức
audio
work
công việc
audio
involve
liên quan
audio
general
tổng quan
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
college
đại học
audio
employer
nhà tuyển dụng
audio
object
sự vật
audio
establishment
thành lập
audio
bacon
thịt xông khói
audio
emphasis
sự nhấn mạnh
audio
college
đại học
audio
employer
nhà tuyển dụng
audio
object
sự vật
audio
establishment
thành lập
audio
bacon
thịt xông khói
audio
emphasis
sự nhấn mạnh
audio
interact
tương tác
audio
poll
thăm dò ý kiến
audio
fictional
hư cấu
audio
explore
khám phá
audio
sentence
câu
audio
structure
kết cấu
audio
concrete
bê tông
audio
abstract
trừu tượng
audio
hearing
thính giác
View less

Other articles