flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Solar power is booming in Germany as Russia turns down the gas

Save News
2022-08-24 19:30:30
Translation suggestions
Solar power is booming in Germany as Russia turns down the gas
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

M H
0 0
2022-08-24
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
same
như nhau
audio
system
hệ thống
audio
first
Đầu tiên
audio
half
một nửa
audio
both
cả hai
audio
demand
yêu cầu
audio
same
như nhau
audio
system
hệ thống
audio
first
Đầu tiên
audio
half
một nửa
audio
both
cả hai
audio
demand
yêu cầu
audio
far
xa
audio
year
năm
audio
number
con số
audio
now
Hiện nay
audio
country
quốc gia
audio
more
hơn
audio
green
màu xanh lá
audio
again
lại
audio
cut
cắt
audio
back
mặt sau
audio
use
sử dụng
audio
keep
giữ
audio
down
xuống
audio
people
mọi người
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
perfect
hoàn hảo
audio
period
Giai đoạn
audio
due
quá hạn
audio
sales
việc bán hàng
audio
energy
năng lượng
audio
consulting
tư vấn
audio
perfect
hoàn hảo
audio
period
Giai đoạn
audio
due
quá hạn
audio
sales
việc bán hàng
audio
energy
năng lượng
audio
consulting
tư vấn
audio
division
phân công
audio
as
BẰNG
audio
assist
hỗ trợ
audio
across
sang
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
power
quyền lực
audio
commercial
thuộc về thương mại
audio
huge
to lớn
audio
greatly
rất nhiều
audio
record
ghi
audio
battery
ắc quy
audio
power
quyền lực
audio
commercial
thuộc về thương mại
audio
huge
to lớn
audio
greatly
rất nhiều
audio
record
ghi
audio
battery
ắc quy
audio
europe
Châu Âu
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
gas
khí
audio
solar
mặt trời
audio
domestic
nội địa
audio
sector
lĩnh vực
audio
off
tắt
audio
gas
khí
audio
solar
mặt trời
audio
domestic
nội địa
audio
sector
lĩnh vực
audio
off
tắt
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
get
được
audio
modest
khiêm tốn
audio
renewable
tái tạo
audio
continent
lục địa
audio
fossil
hóa thạch
audio
confront
đối đầu
audio
get
được
audio
modest
khiêm tốn
audio
renewable
tái tạo
audio
continent
lục địa
audio
fossil
hóa thạch
audio
confront
đối đầu
audio
reliance
sự trông cậy
audio
installation
cài đặt
audio
climate
khí hậu
audio
minister
bộ trưởng, mục sư
audio
weapon
vũ khí
audio
booming
đang bùng nổ
View less

Other articles