flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Chinese censors change ending of latest 'Minions' movie

Save News
2022-08-23 19:30:27
Translation suggestions
Chinese censors change ending of latest 'Minions' movie
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

Thảo Trần
1 1
2022-08-23
Thanh Nhã
0 0
2022-08-23
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
movie
bộ phim
audio
make
làm
audio
more
hơn
audio
correct
Chính xác
audio
key
chìa khóa
audio
police
cảnh sát
audio
movie
bộ phim
audio
make
làm
audio
more
hơn
audio
correct
Chính xác
audio
key
chìa khóa
audio
police
cảnh sát
audio
people
mọi người
audio
family
gia đình
audio
international
quốc tế
audio
together
cùng nhau
audio
after
sau đó
audio
minute
phút
audio
than
hơn
audio
million
triệu
audio
number
con số
audio
foreign
nước ngoài
audio
country
quốc gia
audio
change
thay đổi
audio
film
phim ảnh
audio
rise
tăng lên
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
weekend
cuối tuần
audio
yet
chưa
audio
release
giải phóng
audio
latest
muộn nhất
audio
recent
gần đây
audio
across
sang
audio
weekend
cuối tuần
audio
yet
chưa
audio
release
giải phóng
audio
latest
muộn nhất
audio
recent
gần đây
audio
across
sang
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
over
kết thúc
audio
well-known
nổi tiếng
audio
own
sở hữu
audio
over
kết thúc
audio
well-known
nổi tiếng
audio
own
sở hữu
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
version
phiên bản
audio
given
được cho
audio
concern
bận tâm
audio
domestic
nội địa
audio
certain
chắc chắn
audio
social
xã hội
audio
version
phiên bản
audio
given
được cho
audio
concern
bận tâm
audio
domestic
nội địa
audio
certain
chắc chắn
audio
social
xã hội
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
media
phương tiện truyền thông
audio
instance
ví dụ
audio
achievement
thành tích
audio
grasp
sự hiểu biết
audio
character
tính cách
audio
sentence
câu
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
instance
ví dụ
audio
achievement
thành tích
audio
grasp
sự hiểu biết
audio
character
tính cách
audio
sentence
câu
View less

Other articles