flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

What Will Happen to the AmericanMuscle Car?'

Save News
2022-08-21 22:30:21
Translation suggestions
What Will Happen to the American ‘Muscle Car?'
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hà My
0 0
2022-08-22
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
happen
xảy ra
audio
car
xe hơi
audio
name
tên
audio
because
bởi vì
audio
big
to lớn
audio
fast
nhanh
audio
happen
xảy ra
audio
car
xe hơi
audio
name
tên
audio
because
bởi vì
audio
big
to lớn
audio
fast
nhanh
audio
speed
tốc độ
audio
question
câu hỏi
audio
both
cả hai
audio
keep
giữ
audio
love
yêu
audio
new
mới
audio
than
hơn
audio
old
audio
high
cao
audio
make
làm
audio
much
nhiều
audio
become
trở nên
audio
company
công ty
audio
half
một nửa
audio
stop
dừng lại
audio
end
kết thúc
audio
other
khác
audio
same
như nhau
audio
many
nhiều
audio
include
bao gồm
audio
soon
sớm
audio
vehicle
phương tiện giao thông
audio
small
bé nhỏ
audio
fun
vui vẻ
audio
around
xung quanh
audio
world
thế giới
audio
create
tạo nên
audio
less
ít hơn
audio
president
chủ tịch
audio
also
Mà còn
audio
put
đặt
audio
result
kết quả
audio
center
trung tâm
audio
building
xây dựng
audio
idea
ý tưởng
audio
reduce
giảm bớt
audio
use
sử dụng
audio
most
hầu hết
audio
environment
môi trường
audio
travel
du lịch
audio
only
chỉ một
audio
say
nói
audio
more
hơn
audio
now
Hiện nay
audio
improve
cải thiện
audio
like
giống
audio
just
chỉ
audio
however
Tuy nhiên
audio
might
có thể
audio
hard
cứng
audio
sell
bán
audio
think
nghĩ
audio
into
vào trong
audio
future
tương lai
audio
let
cho phép
audio
story
câu chuyện
audio
report
báo cáo
audio
difficult
khó
audio
door
cửa
audio
sound
âm thanh
audio
long
dài
audio
time
thời gian
audio
electricity
điện
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
machine
máy
audio
as
BẰNG
audio
popular
phổ biến
audio
traditional
truyền thống
audio
based
dựa trên
audio
talk
nói chuyện
audio
machine
máy
audio
as
BẰNG
audio
popular
phổ biến
audio
traditional
truyền thống
audio
based
dựa trên
audio
talk
nói chuyện
audio
power
quyền lực
audio
performance
hiệu suất
audio
control
điều khiển
audio
process
quá trình
audio
already
đã
audio
place
địa điểm
audio
division
phân công
audio
meet
gặp
audio
agency
hãng
audio
effect
tác dụng
audio
efficient
có hiệu quả
audio
interested
thú vị
audio
even
thậm chí
audio
recent
gần đây
audio
ever
bao giờ
audio
show
trình diễn
audio
device
thiết bị
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
situation
tình huống
audio
interest
quan tâm
audio
worldwide
trên toàn thế giới
audio
well-known
nổi tiếng
audio
fuel
nhiên liệu
audio
administration
sự quản lý
audio
situation
tình huống
audio
interest
quan tâm
audio
worldwide
trên toàn thế giới
audio
well-known
nổi tiếng
audio
fuel
nhiên liệu
audio
administration
sự quản lý
audio
such
như là
audio
version
phiên bản
audio
ones
những cái
audio
critic
nhà phê bình
audio
own
sở hữu
audio
battery
ắc quy
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
series
loạt
audio
press
nhấn
audio
general
tổng quan
audio
lot
nhiều
audio
term
thuật ngữ
audio
engine
động cơ
audio
series
loạt
audio
press
nhấn
audio
general
tổng quan
audio
lot
nhiều
audio
term
thuật ngữ
audio
engine
động cơ
audio
production
sản xuất
audio
off
tắt
audio
dangerous
nguy hiểm
audio
get
lấy
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
serious
nghiêm túc
audio
dodge
né tránh
audio
tough
khó
audio
internal
nội bộ
audio
demonstration
cuộc biểu tình
audio
noisy
ồn ào
audio
serious
nghiêm túc
audio
dodge
né tránh
audio
tough
khó
audio
internal
nội bộ
audio
demonstration
cuộc biểu tình
audio
noisy
ồn ào
audio
classic
cổ điển
audio
drama
kịch
audio
frown
nhăn mặt
audio
generation
thế hệ
audio
excite
kích động
audio
pollution
sự ô nhiễm
audio
financial
tài chính
audio
worst
tồi tệ nhất
audio
emotion
cảm xúc
View less

Other articles