flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

'The Road to Hell Is Paved With Good Intentions'

Save News
2022-08-20 22:30:32
Translation suggestions
'The Road to Hell Is Paved With Good Intentions'
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Chinlish
0 0
2022-08-21
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
road
đường
audio
good
Tốt
audio
now
Hiện nay
audio
different
khác biệt
audio
still
vẫn
audio
hundred
trăm
audio
road
đường
audio
good
Tốt
audio
now
Hiện nay
audio
different
khác biệt
audio
still
vẫn
audio
hundred
trăm
audio
ago
trước kia
audio
difficult
khó
audio
walk
đi bộ
audio
today
Hôm nay
audio
very
rất
audio
things
đồ đạc
audio
mean
nghĩa là
audio
want
muốn
audio
sometimes
Thỉnh thoảng
audio
say
nói
audio
short
ngắn
audio
put
đặt
audio
into
vào trong
audio
action
hoạt động
audio
people
mọi người
audio
end
kết thúc
audio
bad
xấu
audio
keep
giữ
audio
let's
hãy
audio
hear
nghe
audio
example
ví dụ
audio
there
ở đó
audio
event
sự kiện
audio
money
tiền bạc
audio
new
mới
audio
many
nhiều
audio
time
thời gian
audio
woman
đàn bà
audio
here
đây
audio
day
ngày
audio
bring
mang đến
audio
famous
nổi tiếng
audio
around
xung quanh
audio
know
biết
audio
always
luôn luôn
audio
deliver
giao
audio
wish
ước
audio
before
trước
audio
cheap
rẻ
audio
speak
nói chuyện
audio
than
hơn
audio
both
cả hai
audio
use
sử dụng
audio
someone
người nào đó
audio
come
đến
audio
also
Mà còn
audio
describe
mô tả
audio
enough
đủ
audio
until
cho đến khi
audio
next
Kế tiếp
audio
lesson
bài học
audio
make
làm
audio
hard
cứng
audio
vehicle
phương tiện giao thông
audio
usually
thường xuyên
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
children
trẻ em
audio
as
BẰNG
audio
over
qua
audio
talk
nói chuyện
audio
material
vật liệu
audio
place
địa điểm
audio
children
trẻ em
audio
as
BẰNG
audio
over
qua
audio
talk
nói chuyện
audio
material
vật liệu
audio
place
địa điểm
audio
community
cộng đồng
audio
raise
nâng lên
audio
show
trình diễn
audio
situation
tình huống
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
land
đất
audio
such
như là
audio
well-known
nổi tiếng
audio
else
khác
audio
actually
Thực ra
audio
intend
có ý định
audio
land
đất
audio
such
như là
audio
well-known
nổi tiếng
audio
else
khác
audio
actually
Thực ra
audio
intend
có ý định
audio
those
những thứ kia
audio
well
Tốt
audio
common
chung
audio
through
bởi vì
audio
others
người khác
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
piece
mảnh
audio
lot
nhiều
audio
supposed
giả sử
audio
intention
chủ đích
audio
piece
mảnh
audio
lot
nhiều
audio
supposed
giả sử
audio
intention
chủ đích
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
then
rồi
audio
hell
địa ngục
audio
behave
ứng xử
audio
pave
lát đường
audio
recreation
giải trí
audio
concrete
bê tông
audio
then
rồi
audio
hell
địa ngục
audio
behave
ứng xử
audio
pave
lát đường
audio
recreation
giải trí
audio
concrete
bê tông
View less

Other articles