flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

US Colleges Could See Increase in Students Unprepared for School

Save News
2022-08-20 22:30:19
Translation suggestions
US Colleges Could See Increase in Students Unprepared for School
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
see
nhìn thấy
audio
increase
tăng
audio
school
trường học
audio
say
nói
audio
action
hoạt động
audio
everything
mọi thứ
audio
see
nhìn thấy
audio
increase
tăng
audio
school
trường học
audio
say
nói
audio
action
hoạt động
audio
everything
mọi thứ
audio
health
sức khỏe
audio
high
cao
audio
there
ở đó
audio
many
nhiều
audio
like
giống
audio
hope
mong
audio
near
gần
audio
top
đứng đầu
audio
test
Bài kiểm tra
audio
university
trường đại học
audio
new
mới
audio
after
sau đó
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
half
một nửa
audio
move
di chuyển
audio
teacher
giáo viên
audio
large
lớn
audio
home
trang chủ
audio
far
xa
audio
behind
phía sau
audio
program
chương trình
audio
other
khác
audio
year
năm
audio
because
bởi vì
audio
way
đường
audio
group
nhóm
audio
money
tiền bạc
audio
help
giúp đỡ
audio
summer
mùa hè
audio
still
vẫn
audio
graduate
tốt nghiệp
audio
drop
làm rơi
audio
difficult
khó
audio
close
đóng
audio
provide
cung cấp
audio
often
thường
audio
first
Đầu tiên
audio
attend
tham gia
audio
create
tạo nên
audio
order
đặt hàng
audio
avoid
tránh xa
audio
special
đặc biệt
audio
improve
cải thiện
audio
bring
mang đến
audio
just
chỉ
audio
build
xây dựng
audio
example
ví dụ
audio
million
triệu
audio
president
chủ tịch
audio
people
mọi người
audio
future
tương lai
audio
also
Mà còn
audio
back
mặt sau
audio
library
thư viện
audio
enjoy
thưởng thức
audio
most
hầu hết
audio
now
Hiện nay
audio
learn
học hỏi
audio
feel
cảm thấy
audio
very
rất
audio
bad
xấu
audio
opinion
ý kiến
audio
give
đưa cho
audio
answer
trả lời
audio
know
biết
audio
much
nhiều
audio
problem
vấn đề
audio
success
thành công
audio
less
ít hơn
audio
branch
chi nhánh
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
change
thay đổi
audio
across
sang
audio
once
một lần
audio
recent
gần đây
audio
head
cái đầu
audio
part-time
bán thời gian
audio
change
thay đổi
audio
across
sang
audio
once
một lần
audio
recent
gần đây
audio
head
cái đầu
audio
part-time
bán thời gian
audio
ever
bao giờ
audio
take
lấy
audio
community
cộng đồng
audio
need
nhu cầu
audio
effort
cố gắng
audio
vice
hành vi xấu xa
audio
council
hội đồng
audio
study
học
audio
experience
kinh nghiệm
audio
place
địa điểm
audio
degree
bằng cấp
audio
likely
rất có thể
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
mostly
chủ yếu
audio
education
giáo dục
audio
risk
rủi ro
audio
poor
nghèo
audio
those
những thứ kia
audio
mostly
chủ yếu
audio
education
giáo dục
audio
risk
rủi ro
audio
poor
nghèo
audio
those
những thứ kia
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
subject
chủ đề
audio
work
công việc
audio
class
lớp học
audio
college
trường cao đẳng
audio
aid
sự giúp đỡ
audio
last
cuối cùng
audio
subject
chủ đề
audio
work
công việc
audio
class
lớp học
audio
college
trường cao đẳng
audio
aid
sự giúp đỡ
audio
last
cuối cùng
audio
science
khoa học
audio
state
tình trạng
audio
get
lấy
audio
form
hình thức
audio
progress
tiến triển
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
advanced
nâng cao
audio
assistance
hỗ trợ
audio
federal
liên bang
audio
mathematics
toán học
audio
financial
tài chính
audio
definitely
chắc chắn
audio
advanced
nâng cao
audio
assistance
hỗ trợ
audio
federal
liên bang
audio
mathematics
toán học
audio
financial
tài chính
audio
definitely
chắc chắn
audio
guess
đoán
View less

Other articles