flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Endangered South African Penguins Driven Away by Shipping Noise

Save News
2022-08-20 22:30:09
Translation suggestions
Endangered South African Penguins Driven Away by Shipping Noise
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

hanh hong
0 0
2022-08-21
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
away
xa
audio
environment
môi trường
audio
because
bởi vì
audio
island
hòn đảo
audio
new
mới
audio
ship
tàu thủy
audio
away
xa
audio
environment
môi trường
audio
because
bởi vì
audio
island
hòn đảo
audio
new
mới
audio
ship
tàu thủy
audio
area
khu vực
audio
sea
biển
audio
ago
trước kia
audio
research
nghiên cứu
audio
university
trường đại học
audio
news
Tin tức
audio
organization
tổ chức
audio
say
nói
audio
high
cao
audio
ability
khả năng
audio
find
tìm thấy
audio
other
khác
audio
food
đồ ăn
audio
also
Mà còn
audio
more
hơn
audio
difficult
khó
audio
each
mỗi
audio
map
bản đồ
audio
travel
du lịch
audio
year
năm
audio
every
mọi
audio
month
tháng
audio
beach
bãi biển
audio
total
tổng cộng
audio
first
Đầu tiên
audio
traffic
giao thông
audio
later
sau đó
audio
return
trở lại
audio
request
lời yêu cầu
audio
comment
bình luận
audio
order
đặt hàng
audio
august
tháng tám
audio
only
chỉ một
audio
after
sau đó
audio
next
Kế tiếp
audio
just
chỉ
audio
document
tài liệu
audio
someone
người nào đó
audio
between
giữa
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
things
thứ
audio
already
đã
audio
study
học
audio
found
thành lập
audio
once
một lần
audio
since
từ
audio
things
thứ
audio
already
đã
audio
study
học
audio
found
thành lập
audio
once
một lần
audio
since
từ
audio
agency
hãng
audio
affect
ảnh hưởng
audio
license
giấy phép
audio
place
địa điểm
audio
data
dữ liệu
audio
identification
nhận biết
audio
estimate
ước lượng
audio
industrial
công nghiệp
audio
over
qua
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
relationship
mối quan hệ
audio
south
phía nam
audio
east
phía đông
audio
natural
tự nhiên
audio
population
dân số
audio
publication
sự xuất bản
audio
relationship
mối quan hệ
audio
south
phía nam
audio
east
phía đông
audio
natural
tự nhiên
audio
population
dân số
audio
publication
sự xuất bản
audio
authority
thẩm quyền
audio
oil
dầu
audio
series
loạt
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
deal
thỏa thuận
audio
africa
Châu phi
audio
off
tắt
audio
sharply
sắc nét
audio
director
giám đốc
audio
institute
học viện
audio
deal
thỏa thuận
audio
africa
Châu phi
audio
off
tắt
audio
sharply
sắc nét
audio
director
giám đốc
audio
institute
học viện
audio
science
khoa học
audio
whole
trọn
audio
tip
mẹo
audio
then
sau đó
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
official
chính thức
audio
native
tự nhiên
audio
port
Hải cảng
audio
noisy
ồn ào
audio
colony
thuộc địa
audio
marine
hàng hải
audio
official
chính thức
audio
native
tự nhiên
audio
port
Hải cảng
audio
noisy
ồn ào
audio
colony
thuộc địa
audio
marine
hàng hải
audio
catch
nắm lấy
audio
spill
tràn
audio
reproduce
tái sản xuất
audio
ecology
sinh thái
audio
communicate
giao tiếp
audio
bay
vịnh
audio
pollution
sự ô nhiễm
audio
breed
giống
audio
escape
bỏ trốn
audio
explore
khám phá
audio
halt
tạm dừng lại
View less

Other articles